Handelsvilkår for Samarbejdspartnere

SIDST OPDATERET JANUAR 2020

RESUMÉ

Dette er et resumé af vores handelsvilkår for samarbejdspartnere. Den skal ikke træde t stedet for at læse den fulde version. Ord med store forbogstaver er defineret i Handelsvilkårene for Samarbejdspartnere.

  •  Treatwell stiller følgende til rådighed:
   • en booking platform hvorpå du kan reklamere for den Partner Service, du tilbyder i din salon/spa til en langt større mængde af potentielle kunder;
   • et system der administrerer en salon dagbog kaldt ‘Connect’, hvor der er en lang række forskellige funktioner, der kan hjælpe dig med at håndtere din virksomhed; og
   • add-on funktioner og services som eksempelvis en booking widget, som kan tilføjes til dine sociale medier eller din egen hjemmeside, en specialtilpasset hjemmeside til din salon, samt kassesystem software og hardware, der kan hjælpe med håndteringen af betalinger.
  • Du kan vælge at modtage alle eller kun nogle af Treatwells Serviceydelser. Hvis du vælger ikke at modtage alle Treatwells Serviceydelser, vil visse betingelser i disse Handelsvilkår for Samarbejdspartnere ikke være relevant for dig. Hvis eksempelvis de serviceydelser, du modtager fra Treatwell, ikke inkluderer booking platformen, vil vilkårene angående Booking (eksklusiv Widget Bookings), Provision og andre vilkår, der kun er relevante for booking platformen, ikke finde anvendelse for dig.
  • Vi er ansvarlige for at arrangere og indgå Treatwell Bookinger og Forudbetalte Widget Bookinger og er gennem disse Handelsvilkår for Samarbejdspartnere udpeget som din kommercielle agent til at gøre dette på dine vegne.
  • For Forudbetalte Widget Bookinger og Treatwell Bookinger, vil vi tage imod betalinger fra Forudbetalte Widget Kunder og/eller Treatwell Kunder på dine vegne. Når vi har modtaget betaling, vil dette frigøre kunderne fra deres gæld til dig.
  • Hvis Treatwell Kunder beslutter at ”Betale på stedet” vil vi enten fratrække vores Provision fra det vi skylder dig eller, hvis du skylder os, tillægge det skyldige beløb på din Faktura.
  • Vi vil sende dig en Faktura to gange om måneden, som vil indeholde oplysninger om, hvad vi skylder dig for Gennemførte Bookinger, det beløb du skylder os (eksempelvis Provision, Administrationsgebyrer, dit Månedlige Abonnementsgebyr, Tilmeldingsgebyrer etc.) og resultatet af balancen (om du skylder os, vi skylder dig eller afregningen går i nul).
   • Hvis vi skylder dig, vil vi overføre beløbet til din bankkonto inden for 3-5 Arbejdsdage regnet fra datoen på din Faktura.
   • Hvis du skylder os, vil vi igangsætte en betaling af Fakturaen på dine vegne i overensstemmelse med den tilladelse, du giver til os ved at acceptere denne Aftale, og de oplysninger du har givet os i Connect. Hvis du ikke har givet os tilladelse til selv at trække beløbet, skal du betale os det skyldige beløb inden 14 dage fra datoen på din Faktura.
   • Hvis afregningen går i nul, vil vi på din Faktura oplyse, at der ikke er behov for at foretage sig yderligere.

Hvis du har problemer med at betale det skyldige beløb inden for den fastsatte tidsramme, bedes du venligst kontakte os hurtigst muligt.

Bemærk venligst at Tilmeldingsgebyret ikke kan refunderes.

 • For at sikre at alle betalinger gennemføres sikkert og i overensstemmelse med gældende betalingsregler, bliver alle betalingsservices for Partnere gennemført af Stripe og er underlagt ‘Stripe connected account agreement‘, som inkluderer Stripes Servicevilkår (tilsammen benævnt ”Stripes Serviceaftale”). Ved at acceptere disse Handelsvilkår for Samarbejdspartnere og ved fortsat at bruge Treatwells Serviceydelser, accepterer Partneren at være underlagt Stripes Serviceaftale, som kan blive ændret fra tid til anden. Ved at acceptere Stripes Serviceaftale og ved at blive godkendt af Stripe til at få en Stripe Forbundet Konto, er der visse yderligere betingelser som skal overholdes af Partneren før Treatwell kan tillade brug af Stripes Serviceydelser. Disse betingelser fremgår af afsnit 11 i Handelsvilkårene for Samarbejdspartnere.
 • Om en Treatwell Booking skal behandles som en Ny Booking eller en Gentagen Booking (og dermed om der skal betales Provision eller et Administrationsgebyr) afhænger af hvornår Kunden sidst havde en Succesfuld Booking (se definition nedenfor) hos dig og om de er oprettet i din Kundedatabase og i så fald hvornår de blev oprettet. En Kunde vil blive identificeret enten med (1) deres e-mailadresse; eller (2) telefonnummer, sammen med deres fornavn.
 • Nye Bookinger omfatter Kunden, som ikke har haft en Succesfuld Booking de sidste 365 dage. Gentagne Bookinger omfatter Kunden, som har haft en Succesfuld Booking indenfor de sidste 365 dage. Det er meget vigtigt, at du læser den fulde definition af Nye og Gentagne Bookinger som kan findes i afsnit 2 i Handelsvilkårene for Samarbejdspartnere.
 • Forudbetalte Widget Bookinger vil altid være underlagt et Administrationsgebyr (ikke Provision).
 • Du kan vælge at modtage vores ”point of sale” software modul som er fuldt ud integreret med Connect (Treatwell Kassesystem Software), og/eller ledsaget af et kasseapparat med integreret kvitteringsprinter (Star Micronics mPOP) (Treatwell Kassesystem Hardware). For at modtage Treatwell Kassesystem Software skal Partnere tilvælge dette i Samarbejdsaftalen eller på anden vis indikere, at de ønsker at benytte Treatwell Kassesystem Hardware. Gebyret for Treatwell Kassesystem Hardware skal betales til Treatwell på forhånd. Det er meget vigtigt, at du læser betingelserne for brug af Treatwell Kassesystem i afsnit 5 i Handelsvilkårene for Samarbejdspartnere grundigt igennem før du bestiller.
 • Du er ansvarlig for de Partner Services, du yder til Kunder i din spa/salon, og kontrakten vedrørende disse Partner Services indgås mellem dig og Kunden. Vi er ikke ansvarlige over for Kunderne i forhold til de Partner Services, de modtager fra dig. Vi kan på ingen måde holdes ansvarlig over for Kunderne for de Partner Services de modtager fra dig.
 • Du har en række forpligtelser over for Treatwell, når du modtager Treatwells Serviceydelser. Disse fremkommer i detaljer i Handelsvilkårene for Samarbejdspartnere, men de vigtigste er følgende:
  • Du samtykker til at betale alle relevante Opkrævninger (eksempelvis Provision, Administrationsgebyrer, Tilmeldingsgebyrer etc.) og du tillader hermed Treatwell at initiere betaling af Tilmeldingsgebyret og enhver Faktura på dine vegne. Bemærk venligst at moms vil blive pålagt alle Opkrævninger i overensstemmelse med EU direktivet 2006/112/EC og dansk momslovgivning. Indtil Treatwell bliver momsregistreret i Danmark er Treatwell underlagt engelsk skatteret, og vil derfor udstede fakturaer for Opkrævninger uden moms, og Partneren er ansvarlig for at betale moms under en omvendt opkrævningsmekanisme i overensstemmelse med dansk skatteret. Hvis Treatwell på et tidspunkt bliver momsregistreret i Danmark, er Partneren forpligtet til at betale moms under dansk momslovgivning.
  • Du samtykker til ikke at opfordre Treatwell Kunder eller Widget Kunder til at foretage Bookinger gennem andre kanaler end Hjemmesiden, Forhandlerkanaler eller Widget (hvor relevant).
  • Du samtykker til at levere dine Partner Services efter den højeste branchestandard.
  • Du skal til enhver tid udbyde dine Partner Services på Hjemmesiden og på App’en til samme priser, som du udbyder på din egen hjemmeside. For at undgå tvivl, er du berettiget til at udbyde lavere priser eller specialtilbud til lukkede grupper eller individer (både online og offline) direkte i din salon og gennem alternative online salgsplatforme.
  • Du skal sikre, at du har alle licenser, samtykker, kvalifikationer, bemyndigelser og forsikringer, som er nødvendige for at du kan udbyde dine Partner Services.
  • Du skal sikre dig at alt Partner Indhold uploadet på dine Side(r) er korrekt, er i overensstemmelse med lovgivningen og ikke er misledende.
 • Din annullerings- og ombookingspolitik i relation til Forudbetalte Widget Bookinger og Treatwell Bookinger skal være i overensstemmelse med vores Bookingvilkår og Betingelser samt afsnit 6 i den fulde version af Handelsvilkår for Samarbejdspartnere. Du skal særligt inkludere følgende i dine betingelser:
  • Forudbetalte Widget Bookinger og Treatwell Bookinger: Kunder skal kunne anmode om at ombooke op til 1 time før aftalen og aflyse aftalen op til 24 timer før en aftale.
 •  forhold til BPS Widget Bookings er Treatwell udelukkende en teknologiudbyder og agerer derfor ikke som en kommerciel booking agent. Det er muligt for Kunder og Partnere at aflyse BPS Widget Bookinger indtil aftalens begyndelse og der indgås ikke en kontrakt mellem Kunden og Partneren indtil levering af ydelsen begynder. Bekræftelses- og påmindelsese-mails vil blive sendt til Widget Kunder fra Connect på vegne af Partneren, men Partneren er ansvarlig for at levere sine Serviceydelser til Kunden samt at håndtere eventuelle aflysninger eller ombookinger direkte med Kunden eller via the Widget. Treatwell bliver ikke yderligere indblandet i BPS Widget Bookingprocessen og leverer udelukkende teknologien, der faciliterer BPS Widget Bookinger.
 • Hvis vi har brug for at kontakte dig angående Bookinger eller af andre grunde i relation til Treatwells Serviceydelser, vil vi kontakte dig pr. mail, telefon, SMS eller Whatsapp med den kontaktinformation, du har givet os i Connect.
 • Hvis du ønsker at tale med os, bedes du venligst kontakte vores team på nedenstående kontaktoplysninger;

Email: partner@treatwell.dk
Post: Treatwell, Fairfax House, 15 Fulwood Place, London, WC1V 6HU
Tel: (+45) 89 88 95 51

(NEDENFOR ER DEN FULDE VERSION)

Læs venligst disse Handelsvilkår for Samarbejdspartnere (såvel som Bookingvilkår og Betingelser) grundigt før du benytter dig af Treatwells Serviceydelser, da disse vil finde anvendelse for din relation med Treatwell. Vi anbefaler at du printer en kopi af disse Handelsvilkår for Samarbejdspartnere for fremtidig reference. Hvis du ikke samtykker til disse Handelsvilkår for Samarbejdspartnere, må du ikke benytte dig af Treatwells Serviceydelser.

1. DEFINITIONER

“Administrationsgebyr” betyder det administrationsgebyr (+ moms hvor relevant) som Partneren skal betale til Treatwell for Gentagne Bookinger og Forudbetalte Widget Bookinger i henhold til Samarbejdsaftalen, og som er beregnet på grundlag af det totale beløb, som Kunden skal betale for en Gentagen Booking eller Forudbetalt Widget Booking, hvor det er relevant;

“Aftale” eller “Handelsvilkår for Samarbejdspartnere” betyder denne aftale, sammen med Samarbejdsaftalen og/eller ethvert vilkår sendt til dig via e-mail og præsenteret for dig på vores online tilmeldingsside, som tilsammen udgør de vilkår og betingelser for Treatwells levering af Treatwell Serviceydelser til Partneren og som træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen;

“App” betyder Treatwell markedsplads booking applikationen på en Android eller iOS;

“Arbejdsdag” betyder alle andre dage end lørdag, søndag eller en helligdag i Danmark, når bankerne har åbent;

“Associeret” betyder enhver enhed som enten direkte eller indirekte er tilknyttet Treatwell fra tid til anden, og som kontrollerer, bliver kontrolleret eller bliver delvist kontrollet af Treatwell.

“Bank Opkrævninger” er defineret i klausul 11.9;

“Billeder” er nærmere defineret i klausul 4.1;

● “Booking” betyder enhver booking foretaget af en Kunde for en Partner Service og, hvad end den er foretaget gennem Hjemmesiden eller App’en, en Forhandlerkanal eller the Widget, er inklusiv men ikke begrænset til Treatwell Bookinger eller Widget Bookinger.

“Bookingvilkår og Betingelser” betyder Treatwells bookingvilkår og betingeler i relation til de Partner Services, der udbydes på Hjemmesiden eller via App’en;

“Brugergenereret Indhold” er nærmere defineret i klausul 8.5;

“BPS” eller “Betale på stedet” betyder den type betaling der er tilgængelig for Kunder til hvilken type eller flere typer Bookinger, hvor Kunden betaler for en Partner Serviceydelser ved Partneres salon i stedet for at gøre det online i det øjeblik bookingen foretages;

“BPS Widget Booking” betyder en booking foretaget på the Widget hvor bookingen ikke bliver betalt online, og hvor Kunden og Partneren har mulighed for at aflyse indtil aftalens påbegyndelse, siden der ikke eksisterer nogen kontrakt mellem Kunden og Partneren indtil aftalens påbegyndelse. Der er ingen Gebyrer for BPS Widget Bookinger;

“BPS Widget Kunder” betyder en Kunde som foretager en BPS Widget Booking;

“Checkboks” er defineret i klausul 2.7;

“Connect” betyder “Treatwell Connect” software licenseret til Partneren i henhold til denne Aftale som én af Treatwells Serviceydelser, der kan inkludere Treatwell Kassesystem Software;

“Databeskyttelsesforordningen” eller “GDPR” betyder forordning (EU) 2016/679.

“Databeskyttelseslovgivning” betyder EU direktiv 2002/58/EC og forordning (EU) 2016/679 såvel som enhver anden lovgivning som er implementeret eller vedtaget i henhold til dem, eller som ændrer, erstatter, genvedtager eller sammenskriver nogen af dem og enhver anden gældende lovgivning i relation til behandlingen af persondata og privatliv, som måtte gælde i den relevante jurisdiktion;

“eCRM Service” betyder e-mail marketingfunktionen i Connect som fra tid til anden bliver udbudt som en af Treatwells Serviceydelser mod betaling af de gældende Gebyrer;

“Forhandlerkanaler” betyder enhver tredjepartshjemmeside eller andre medier hvorpå der fra tid til anden reklameres om Treatwells Serviceydelser til Kunder;

“Forudbetalt Widget Booking” betyder en booking foretaget på the Widget, hvor betaling foretages online af Widget Kunden til Treatwell på tidspunktet for bookingen, og som er undergivet et Administrationsgebyr i overensstemmelse med Samarbejdsaftalen;

“Forudbetalt Widget Kunde” betyder en Kunde som foretager en Forudbetalt Widget Booking;

“Fortrolig Information” er nærmere defineret i klausul 13.1;

“Fotografi Services” betyder den fotografiservice som Treatwell kan tilbyde Partnere i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der fremgår af afsnit 4 i denne Aftale;

“Gebyrer” betyder det Tilmeldingsgebyr, Administrationsgebyr og ethvert andet gebyr (+ moms hvor relevant) som skal betales af Partneren for at modtage Treatwells Serviceydelser, som aftalt i Samarbejdsaftalen og ethvert tillæg til denne Aftale enten på vores online Partner tilmeldingsside og/eller i e-mails mellem Treatwell og Partneren;

“Gennemført Booking” betyder en Booking hvor Partneren succesfuldt har ydet sin Serviceydelse til en Kunde;

“Gentagen Booking” betyder en Treatwell Booking der ikke falder ind under definitionen af Nye Bookinger i klausul 2.7;

“Gratis Prøveperiode” betyder en begrænset tidsperiode hvor Partneren kan modtage nogle eller alle af Treatwells Serviceydelser uden nogen Opkrævninger (udover Administrationsgebyr), som fastsat ensidigt af Treatwell. Ved udløbet af den Gratis Prøveperiode kan Partneren holdes ansvarlig for Opkrævninger i overensstemmelse med Samarbejdsaftalen;

“Hjemmeside” betyder hjemmeside på www.treatwell.dk;

“Ikrafttrædelsesdato” betyder den tidligste af følgende hændelser; (a) fra det tidspunkt hvor Partneren begynder at modtage Treatwells Serviceydelser, b) datoen hvor Partneren accepterer denne Aftale i Connect ved at afkrydse den boks, der vedrører Partnerens accept, (c) den dato hvor Partneren tilmelder sig Treatwells Serviceydelser via vores online Partner tilmeldingsside eller, (d) den dato hvor Partneren underskriver Samarbejdsaftalen for at bekræfte sin accept af denne Aftale;

“Intellektuelle Ejendomsrettigheder” betyder alle intellektuelle ejendomsrettigheder på verdensplan hvad end rettigheden allerede eksisterer eller ej og hvad end de er sikrede eller betingede herunder (uden begrænsninger) ophavsrettigheder (herunder rettighederne til eventuelle oversættelser til fremmedsprog), designrettigheder, databaserettigheder, rettigheder til domænenavne, registrerede designs, patenter, varemærker, firmanavne, forretningskendetegn og andre udformninger såfremt det førnævnte er ejendomsretligt beskyttet og alle lignende rettigheder hvad end de er registreret eller ej (herunder, uden begrænsninger, alle forlængelser, forandringer, genoplivelser og fornyelser heraf). Det ovenstående skal, i relation til alle registrerbare rettigheder, gælde enhver ansøgning eller ret til at ansøge i forhold til disse rettigheder;

“Kunde” betyder enhver person som køber eller modtager Partner Services via Hjemmesiden, App’en eller andre forhandlerkanaler, inklusiv, men ikke begrænset til, en Treatwell Kunde, en Widget Kunde eller en Partner Kunde;

“Kundedatabase” betyder Partnerens kundedatabase i Connect;

“Lånt Hardware” er nærmere defineret i klausul 5.9;

“Matchende Kunde” betyder en Kunde hvis e-mail eller telefonnummer sammenholdt med fornavn matcher mere end én Kunde i Kundedatabasen;

“Ny Booking” er nærmere defineret i klausul 2.7;

“Opkrævninger” betyder Kommission eller Gebyrer;

“Partner” betyder dig, salonen eller spa’en, som indgår denne Aftale med Treatwell på Ikrafttrædelsesdatoen, og som handler på vegne af sig selv og alle dets ansatte og kontrahenter;

“Partner Indhold” betyder enhver information, dokumentation, udstyr, software, fotografier, domænenavn (i den udstrækning det er benyttet på Partnerside), kundetilpasset temaer eller lignende som er benyttet på Partnerside (hvilket kan inkludere Partnerens navn, logo og ethvert andet forretningskendetegn og Intellektuelle Ejendomsrettigheder) som måtte blive udgivet på Siden/Siderne i henhold til denne Aftale;

“Partner Kunde” betyder en Kunde som booker Partner Serviceydelser direkte hos Partneren uden at benytte Hjemmesiden, App’en eller Widget, men hvis information er gemt i Connect enten i Kundedatabasen eller ved at tilføje en aftale i Connect eller på anden vis;

“Partner Serviceydelser” omfatter spa, skønhed, hår og/eller andre produkter eller serviceydelser som Partneren udbyder til Kunden, og som er markedsført rettet til Kunden af Partneren gennem Treatwells Serviceydelser;

“Partnerside” betyder en individuelt tilpasset hjemmeside drevet af Connect og udbudt som én af Treatwells Serviceydelser mod et Gebyr, og som indeholder en ”Book Nu” knap som forbinder Kunder til the Widget, som er hosted på en unik subdomæne adresse på mytreatwell.dk eller, efter Treatwells skønsmæssige vurdering, på Partnerens eget domænenavn;

“Provision” betyder provisionen (+ moms hvor relevant), der skal betales af Partneren til Treatwell som fastlagt i Samarbejdsaftalen beregnet på grundlag af det totale beløb som skal betales af en Treatwell Kunde for en Treatwell Booking;

“Samarbejdsaftale” betyder den underskrevne aftale mellem Treatwell og Partneren, eller alternativt som aftalt via e-mail og/eller vores online Partner tilmeldingsside, som bekræfter begge parters accept af denne Aftale, Tilmeldingsgebyret, Provisionen og enhver anden Opkrævning (hvor relevant);

“Side(r)” betyder enhver internetside eller sider og indhold på Partnerens designerede sektion på Hjemmesiden eller Forhandlerkanaler (inklusiv Partnerens Treatwell ”side” og enhver side hvor Partner Serviceydelser udbydes på Hjemmesiden) sammen med enhver relevant side eller sider og indhold fra Partnerens egen hjemmeside(r) og andre hjemmeside(r), hvor the Widget er benyttet, herunder enhver Partnerside;

“Sikkerhedshændelse” er nærmere defineret i klausul 9.3;

“Skadesløsholdte Tredjeparter” er defineret i klausul 10.8;

“Stripe” betyder Stripe Payments Europe Ltd, en privat virksomhed med begrænset ansvar, underlagt lovgivningen i Irland, og Stripe Payments UK Ltd, en engelsk virksomhed, som udbyder Stripe Services til både Treatwell og dets Partnere (som også er kaldet Stripe Forbundne Kontoer);
“Stripe Forbundet Konto” betyder en Partner som har samtykket til Stripes Serviceaftale og modtaget godkendelse fra Stripe til at modtage Stripe Services;
“Stripe Forbundet Konto Data” betyder data om Stripe Forbundne Kontoer, aktivitet på deres Stripe kontoer og deres transaktioner;
“Stripe Serviceaftale” omfatter ‘Stripe connected account agreement’ og Stripes Servicevilkår;
“Stripe Services” omfatter de betalingsservices Stripe leverer til Treatwell og Stripe Forbundne Kontoer inklusiv de serviceydelser, der muliggør modtagelsen af betalinger fra Kunderne, pengeoverførsler til og fra Stripe Forbundne Kontoer og betaling af beløb udenfor Stripe;

“Stylist Portfolio Fotografier” er nærmere defineret i klausul 6.6;

“Succesfuld Aftale” betyder en aftale i Connect (enten gennem Treatwell Booking, Widget Booking eller en booking foretaget direkte med Partneren) hvor Partneren succesfuldt har ydet servicen til Kunden. Dagen for indfrielse i Connect vil være dagen, hvor der er gennemført en Succesfuld Aftale.

“Tilmeldingsgebyr” betyder det ikke-refunderbare gebyr (+ moms hvor relevant) som Treatwell opkræver fra Partneren når denne tilmelder sig Treatwells Serviceydelser, som skal betales via elektronisk betalingskort eller hvis andet er aftalt, og som det er aftalt i Samarbejdsaftalen;

“Treatwell” betyder Hotspring Ventures Limited (t/a Treatwell), en virksomhed registreret i England med virksomhedsnummer 06457679 og hvis registreringsadresse er Fairfax House, 15 Fulwood Place, London, WC1V 6HU, med moms registreringsnummer 9280472;

“Treatwell Booking” betyder en booking foretaget gennem Hjemmesiden eller App’en, hvor Kunden vælger et tidspunkt og/eller en dato hvor denne ønsker at modtage en Partner Serviceydelse (inklusiv i de tilfælde hvor Kunden ønsker at ”Betale på stedet”);

“Treatwell Fotograf” betyder en uafhængig fotograf som har indgået kontrakt med Treatwell angående levering af serviceydelser til Treatwell, og som kan blive instrueret af Treatwell til at yde sine Fotograferings services til en Partner;

“Treatwell Kassesystem” betyder Treatwell Kassesystem Software og/eller Treatwell Kassesystem Hardware;

“Treatwell Kassesystem Hardware” betyder det medfølgende hardware til Treatwell Kassesystem Software som kan inkludere kasseapparat med integreret kvitteringsprinter (Star Micronics mPOP), hvis detaljer er nærmere beskrevet i Samarbejdsaftalen;

“Treatwell Kassesystem Software” betyder “point of sale” software modul som er fuldt ud integreret med Connect;

“Treatwell Kunde” betyder en Kunde som booker via Hjemmesiden eller App’en

“Treatwell Serviceydelser” betyder de fordele og services som Treatwell kan levere til en Partner, i overensstemmelse med Treatwells online Partner tilmeldingsside, i Samarbejdsaftalen, samt ethvert tillæg til denne Aftale og/eller i e-mails mellem Treatwell og Partneren, mod at Partneren betaler Opkrævninger til Treatwell (bortset fra i tilfælde af en Gratis Prøveperiode);

“Tredjeparts Platform” er nærmere defineret i klausul 10.3;

“Underretning om Prisændring” er nærmere defineret i klausul 2.5;

“Væsentlig Misligholdelse” betyder en misligholdelse (herunder en anticiperet misligholdelse) hvis konsekvenser ikke er minimale eller trivielle for Treatwell, herunder, men ikke begrænset til, overtrædelse af klausul 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.10, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 8.5, 9, 10.5 og/eller 11. I forhold til vurderingen af, om der er sket en misligholdelse, er det irrelevant om misligholdelsen er sket som et uheld, en fejltagelse, ved et tilfælde eller en misforståelse;

“Widget” betyder den webgrænseflade som er ejet og udbudt af Treatwell via Connect som en af Treatwells Serviceydelser, indlagt på hver Partnerside og som Partneren kan indlægge på sin egen Hjemmeside og/eller sociale medie(r), og hvorpå Kunderne kan foretage Widget Bookinger direkte med Partneren;

“Widget Booking” betyder en Forudbetalt Widget Booking eller BPS Widget Booking; og

“Widget Kunder” betyder en BPS Widget Kunde eller en Forudbetalt Widget Kunde.

2. TREATWELLS SERVICEYDELSER OG OPKRÆVNINGER

2.1. Såfremt Partneren betaler Opkrævningerne (bortset fra i tilfælde af en Gratis Prøveperiode) og overholder alle sine andre forpligtelser i overensstemmelse med Aftalen, skal Treatwell yde de relevante Treatwell Serviceydelser til Partneren, som (medmindre andet er aftalt) skal indeholde en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at benytte Connect, og som i ethvert tilfælde kan tilbagekaldes. Betingelserne for brug kan findes i klausul 3.
2.2. I forhold til alle Forudbetalte Widget Bookinger og Treatwell Bookinger skal Treatwell handle og er hermed udnævnt til at handle som agent på Partnerens vegne til et gennemføre Bookinger med Kunden og (hvis relevant) indsamle og behandle betalinger på vegne af Partneren. Intet heri skal forhindre eller begrænse Partneren fra at være fuldt ansvarlig for leveringen af Partner Serviceydelser til Kunder. Treatwell er udelukkende en teknologiudbyder i forhold til BPS Widget Bookinger og har ingen direkte kontakt med Widget Kunder i forhold til BPS Widget Bookinger.
2.3. Treatwell kan kontakte en Partner via e-mail, telefon, SMS eller Whatsapp med de kontaktoplysninger som er oplyst i Connect i forbindelse med Bookinger eller andre spørgsmål vedrørende Treatwell og/eller Partner Services.
2.4. Hvis en Partner har valgt at modtage Treatwells Serviceydelser som leveres mod et Gebyr, og ønsker at ophæve modtagelsen af en eller flere af Treatwells Serviceydelser, skal Partneren give Treatwell besked herom skriftlig med mindst 30 dages varsel og Partneren vil være forpligtet til og holdt ansvarlig for ethvert relevant Gebyr i opsigelsesperioden.
2.5. Treatwell kan ensidigt ændre størrelsen af ethvert Gebyr og/eller Provisionsraten til enhver tid med 30 dages varsel til Partneren (”Underretning om Prisændring”). Partnerens fortsatte brug af Treatwells Serviceydelser efter modtagelsen af en sådan prisændring vil forudsættes at have accepteret ændringerne i forhold til de nye Gebyrer og/eller nye Provisionsrater.
2.6. Om en Treatwell Booking vil blive behandlet som en Ny Booking eller en Gentagen Booking (og om der derfor kan opkræves Provision eller et Administrationsgebyr) afhænger af hvornår Kunden sidst havde en Succesfuld Aftale på Partnerens sted, og om Kunden er oprettet i Kundedatabasen, og i så fald hvornår vedkommende blev oprettet. En Kunde vil blive identificeret ved brug af deres (1) e-mailadresse; eller (2) telefonnummer, sammen med deres fornavn. Der vil altid blive opkrævet et Administrationsgebyr i forbindelse med Forudbetalte Widget Bookinger og ingen Provision. Der vil ikke blive opkrævet et Gebyr i forbindelse med BPS Widget Bookinger.
2.7. En Treatwell Booking vil blive anset for at være en Ny Booking hvis Kunden:
a) ikke allerede eksisterer i Kundedatabasen (undtagen hvor Kunden indikerer via en checkboks ved booking (”Checkboksen”), at de har besøgt Partneren i de forudgående 365 dage, i hvilket tilfælde det er en Gentagen Booking); eller
b) blev oprettet i Kundedatabasen for mere end 365 dage siden og har ikke haft en Succesfuld Aftale på Partnerens sted i de forudgående 365 dage; eller
c) blev oprettet i Kundedatabasen for mindre end 365 dage siden som resultat af en aftale som ikke er eller endnu ikke er blevet en Succesfuld Aftale.

I alle andre tilfælde vil en Treatwell Booking blive anset for at være en Gentagen Booking.

Hvor en Kunde indikerer via Checkboksen, om de har besøgt Partneren i de forudgående 365 dage, og hvor Treatwell også har oplysninger om Kunden fra Kundedatabasen, vil sidstnævnte information fra Kundedatabasen blive anset for værende den korrekte og anvendelige information, hvis denne er modstridende med Checkboksen.

2.8. I tilfælde af en Matchende Kunde vil Kunden og den Matchende Kunde blive anset for at være den samme, og den seneste nye Succesfulde Aftale vil blive lagt til grund ved afgørelsen af, om en Treatwell Booking er en Ny Booking eller en Gentagen Booking.
2.9. Hvor Treatwell tilbyder Partneren en Gratis Prøveperiode, forstår og accepterer Partneren, at disse Handelsvilkår for Samarbejdspartnere finder fuldt ud anvendelse. Partneren accepterer hermed at betale alle relevante Opkrævninger efter udløbet af den Gratis Prøveperiode og angiver sine bankoplysninger til Treatwell via Connect før udløbet af den Gratis Prøveperiode. Hvis Partneren undlader at oplyse bankoplysninger til Treatwell i overensstemmelse med denne klausul 2.9, forstår og accepterer Partneren hermed, at Treatwell øjeblikkeligt vil ophøre med at stille alle eller nogle af sine Serviceydelser til rådighed for Partneren uden forudgående varsel. Treatwell kan ensidigt genoptage tilrådighedsstillelse af Treatwells Serviceydelser, såfremt Partneren opgiver sine bankoplysninger til Treatwell. Treatwell kan ikke blive holdt ansvarlig over for Partneren for det øjeblikkelige ophør med at stille Treatwells Serviceydelser til rådighed i overensstemmelse med klausul 3.7 og 14.2 i denne Aftale.

3. CONNECT, TREATWELL KASSESYSTEM, WIDGET OG PARTNERSIDELICENS

3.1. Ved betaling af relevante Opkrævninger, skal Partneren bruge Connect, Widget, Treatwell Kassesystem, og/eller Partnersiden med henblik på at behandle Bookinger af Partner Services udelukkende for og på vegne af sig selv.
3.2. Partnerens brug af Connect, Widget, Treatwell Kassesystem og/eller Partnersiden er udelukkende Partnerens eget ansvar. Servicen udbydes ”som den er og forefindes” og “som tilgængelig”.
3.3. Teknisk support bliver primært ydet over e-mail. Det er en hjælp til Partneren, men ikke noget som Partneren har krav på.
3.4. Partneren forstår og accepterer at:
a) Treatwell bruger tredjepartsleverandører og hosting samarbejdspartnere til at levere hardware, software, netværk, opbevaring og dertilhørende nødvendig teknologi til at opretholde og drive Connect, Treatwell Kassesystem, Widget og Partnersiderne;
b) Treatwell har administratoradgang til alle dele af Connect, inklusiv de dele der er specialtilpasset til Partneren;
c) Treatwell vil, ved brug af tredjepartsværktøjer såsom Google Analytics og Snowplow, overvåge Partnerens og dennes ansatte samt kontrahenters brug af Connect. Dette vil inkludere hver enkelt interaktion som brugeren har, og de tekniske detaljer på den browser og enhed som bliver brugt og vil inkludere, men ikke være begrænset til (a) booking af aftaler, (b) ændringer angående ansatte og (c) visning af kalenderen. Dette vil hjælpe Treatwell til at forstå, hvordan Connect bliver brugt af Partnerne, og vil gøre Treatwell i stand til at udvikle og forbedre Connect. Partneren er ansvarlig for at gøre sine ansatte og kontrahenter opmærksom på, at Treatwell vil foretage denne overvågning. Denne overvågning bliver omtalt i Treatwells Privatlivs- og Cookiepolitik her www.treatwell.dk/business-info/persondata-og-cookie-politik/, som bør gøres bekendt for Partnerens ansatte og kontrahenter; og
d) Widget og Partnersiderne er “Drevet af Treatwell”, indeholder Treatwell branding herunder logoer, varemærker og billeder, og vil give Widget Kunder mulighed for at vælge at modtage markedsføringsmateriale via e-mail fra Partnerne og Treatwell.
3.5. Partneren må ikke:
a) reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller ulovligt udnytte hele eller en del af Connect, Treatwell Kassesystem, Widget eller en Partnerside;
b) tillade en tredjepart (inklusiv Partnerens associerede virksomheder) at gøre brug af eller få adgang til Connect (herunder Treatwell Kassesystem) uden eksplicit at have fået skriftlig tilladelse af Treatwell (som enten kan nægte tilladelse eller give tilladelse på betingelse af vilkår som Treatwell ensidigt kan beslutte);
c) sende uopfordrede e-mails, SMS eller andre elektroniske former for marketing til Kunder via Connect (eller på anden vis); eller
d) offentliggøre, dele eller videresælge login information til Connect eller Treatwell Kassesystem.
3.6. Treatwell garanterer ikke:
a) at Connect, Treatwell Kassesystem, Widget og/eller Partnersiden vil leve op til Partnerens specifikke krav;
b) at Connect, Treatwell Kassesystem, Widget og/eller the Partner Site vil køre uafbrudt, til tiden, sikkert og fejlfrit;
c) at enhver information eller resultater der kan fremskaffes gennem brugen af Connect eller Treatwell er præcis og pålidelig;
d) at kvaliteten af ethvert produkt, serviceydelser, information eller andet materiale som Partneren køber eller fremskaffer gennem Connect, Treatwell Kassesystem, Widget og/eller Partnersiden vil leve op til Partnerens forventninger eller krav; eller
e) at alle fejl i Connect, Treatwell Kassesystem, Widget og/eller Partnersiden vil blive korrigeret.
3.7. Partneren forstår og accepterer udtrykkeligt kun at benytte Connect, Treatwell Kassesystem, Widget og/eller Partnersiden, hvad end det er i en Gratis Prøveperiode eller på anden vis, i overensstemmelse med klausul 14.2. Treatwell kan ikke blive holdt ansvarlig for tab af indkomst, profit, kontrakter, goodwill, data eller andre immaterielle aktiver eller for indirekte tab eller skadelige følgevirkninger (selv hvis Treatwell er blevet oplyst af Partneren om sådanne tab eller skader) som resultat af:
a) Partnerens brug af, eller manglende evne til at bruge, Connect, Treatwell Kassesystem, Widget og/eller Partnersiden;
b) at Treatwell ophører med at yde Treatwells Serviceydelser efter endt Gratis Prøveperiode;
c) uautoriseret adgang eller ændring af Partnerens transmission af data;
d) tredjeparters udtalelser eller handlinger på Connect, Treatwell Kassesystem, Widget og/eller Partnersiden; eller
e) ethvert andet anliggende i relation til Connect, Treatwell Kassesystem, Widget og/eller Partnersiden.
3.8. Treatwell vil stille en brugerkonto og en adgangskode til rådighed for Partneren, som giver Partneren adgang til Connect og/eller Treatwell Kassesystem. Partneren skal beskytte og holde kontoinformation og adgangskode hemmelig og opbevaret et sikkert sted, og må ikke vise eller dele oplysningerne med nogen andre end dem som har brug for at tilgå Connect og/eller Treatwell Kassesystem, og som gøres opmærksom på Partnerens forpligtelser til at holde oplysningerne hemmelige og opbevaret et sikkert sted. Partneren skal omgående orientere Treatwell ved mistanke om ethvert potentielt sikkerhedsbrud eller upassende eller fejlagtig brug, herunder enhver brug der ville udgøre et brud på denne Aftale, Treatwells instruktioner der gives fra tid til anden og/eller gældende lovgivning.

4. FOTOGRAFI SERVICES

Treatwell kan ensidigt tilbyde Fotografi Services til Partnere under licens mod et aftalt gebyr. Hvor Treatwell yder en Fotografi Service til en Partner, og såfremt Partnere har betalt det fulde Gebyr til Treatwell, finder følgende vilkår og betingelser anvendelse:
4.1. Der gives ikke garantier eller sikkerhed angående kvaliteten af fotografierne som tages af Treatwells Fotograf (herefter ”Fotografierne”) og/eller deres indhold eller layout. Det er Partnerens ansvar at sikre, at alle personer (hvis nogen) som bliver fotograferet møder op til aftalen med Treatwells Fotograf, og at der indhentes det nødvendige samtykke til fotograferingen fra alle der portrætteres på billedet, og for at sikre efter aftale med Treatwells Fotograf, at Partneren er tilfreds med opstillingen og indholdet af Fotografierne.
4.2. Partneren må kun benytte og offentliggøre Fotografierne på følgende medier: Hjemmesiden, App’en, Forhandlerkanalerne (hvor det er relevant) og på Partnerens egen hjemmeside og sider på sociale medier. For at undgå tvivl indebærer dette, at Fotografierne ikke må blive brugt på andre online markedspladser, hvor Partneren markedsfører sine Partner Services. Partneren må ikke ændre i Fotografierne, og må heller ikke fjerne Treatwells mærker på Fotografierne, der signalerer, at Fotografierne er ophavsretligt beskyttede.
4.3. Partneren forstår og acceptere hermed, at Fotografierne kun må benyttes i overensstemmelse med en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens, der automatisk vil ophøre, hvis Partneren ikke længere benytter sig af Treatwells platform. Med undtagelse af rettighederne under denne licens, vil Partneren ikke have nogen Intellektuelle Ejendomsrettigheder over Fotografierne. Alle Intellektuelle Ejendomsrettigheder over Fotografierne vil være ejet af Treatwell. For at undgå tvivl indebærer dette, at Treatwell må udnytte Fotografierne i enhver af sine reklamer og marketingkampagner, på Hjemmesiden, Forhandlerkanaler og sociale medier og til ethvert formål som Treatwell ønsker.
4.4. Partneren må ikke printe, distribuere, bruge, offentliggøre, udnytte, ændre, beskære, omforme Fotografierne eller lignende, medmindre det er i overensstemmelse med klausul 4.2 i denne Aftale eller med forudgående skriftlig samtykke fra Treatwell, som ensidigt kan gives af Treatwell og som kan være underlagt yderligere Gebyrer.

5. TREATWELL KASSESYSTEM

Denne afsnit 5 finder kun anvendelse for Partnere, der har bestilt Treatwell Kassesystem i henhold til Samarbejdsaftalen eller på anden vis.

5.1 En af de Serviceydelser som Treatwell kan tilbyde Partnere er brugen af Treatwell Kassesystem Software og/eller Treatwell Kassesystem Hardware, hvis nærmere detaljer bliver beskrevet i Samarbejdsaftalen (eller på anden vis separat aftalt mellem Partneren og Treatwell) og kan være anderledes end beskrevet i denne Aftale. Treatwell Kassesystem Software og Treatwell Kassesystem Hardware vil herefter samlet blive refereret til som “Treatwell Kassesystem”.
5.2 Partneren skal betale Gebyret for Treatwell Kassesystem til Treatwell på forhånd.
5.3 Det er Partnerens ansvar at gøre sig bekendt med, hvordan Treatwell Kassesystem fungerer, og afgøre om det passer til Partnerens virksomhed. Treatwell garanterer ikke funktionsdygtigheden af hverken Treatwell Kassesystem Software eller Treatwell Kassesystem Hardware eller deres anvendelighed sammen. Hvis Partneren køber Treatwell Kassesystem Software uden også at købe Treatwell Kassesystem Hardware, vil Treatwell ikke være i stand til at yde rådgivning i forbindelse med integrationen eller indstillingen af Treatwell Kassesystem Software med en tredjeparts hardware.
5.4 Partneren er ansvarlig for sin egen virksomhed og derfor også for enhver juridisk forpligtelse, inklusiv men ikke begrænset til skatter, erklæringer om social sikring eller andre betaling i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Levering af Treatwell KASSESYSTEM Hardware

5.5 Treatwell Kassesystem Hardwaret skal leveres til leveringsadressen som Partneren har angivet i Samarbejdsaftalen eller oplyst via e-mail. Treatwell skal levere Treatwell Kassesystem Hardware inden for 14 dage fra modtagelsen af det fulde Gebyr. Denne leveringstid kan blive forlænget i tilfælde af, at der indtræffer hændelser uden for Treatwells kontrol såsom, men ikke begrænset til, arbejdskonflikter, sygdom hos ansatte, problemer med leverancer eller force majeure.
5.6 Ved overdragelsen af Treatwell Kassesystem Hardware til leveringsfirmaet, overgår risikoen for skade på produktet eller mislykket levering til Partneren alene. Dette gælder uanset hvor Treatwell Kassesystem Hardware er leveret fra og/eller hvem der betaler leveringsomkostningerne.

Mangler ved Treatwell KASSESYSTEM Hardware

5.7 Medmindre andet fremgår af denne Aftale, har Partneren for så vidt angår mangler ved Treatwell Kassesystem Hardware de rettigheder, som følger af loven. Treatwell kan ikke holdes ansvarlig for enhver offentlig udtalelse fra producenten eller andre tredjeparter (eksempelvis marketingspåstande)
5.8 Partneren kan kun påberåbe sig en mangel, hvis denne har overholdt sin forpligtelse til at undersøge, reklamere og har læst og fulgt Treatwells fejlfindingsvejledning i detaljer. Hvis fejlen konstateres i forbindelse med undersøgelsen af hardwaret, skal Partneren øjeblikkeligt give skriftlig meddelelse til Treatwell om problemet, og ikke senere end to uger fra fejlen er blevet opdaget. Uanset den omtalte forpligtelse til at undersøge og reklamere, skal Partneren give meddelelse angående tydelige mangler inden for 2 uger fra leveringsdagen. Treatwell kan ikke holdes ansvarlig, hvis Partneren ikke har udført en ordentlig undersøgelse og/eller givet meddelelse om manglen. Treatwell vil stille en pakke etiket til rådighed for Partnerens oversendelse af Treatwell Kassesystem Hardware til Treatwells undersøgelse af produktet.
5.9 Partneren har mulighed for midlertidigt at leje Treatwell Kassesystem Hardware (“Lånt Hardware”) mens Treatwell Kassesystem Hardware bliver undersøgt, hvilket vil blive afsendt inden for 3 hverdage efter meddelelse om manglen, såfremt det haves på lager. Treatwell opkræver et gebyr på 850DKK (eksklusiv moms) for udlån af Lånt Hardware til Partneren. Treatwell vil refundere dette gebyr til Partneren fuldt ud, hvis det konstateres at Treatwell Kassesystem Hardware lider af en mangel, som Treatwell er ansvarlig for. I et hvert andet tilfælde vil gebyret ikke blive refunderet. Partneren skal øjeblikkeligt sende Lånt Hardware retur til Treatwell efter at Treatwell har afhjulpet en eventuel mangel eller bekræftet, at Treatwell Kassesystem Hardware ikke lider af en mangel, som Treatwell er ansvarlig for.
5.10 Hvis der konstateres mangler ved Treatwell Kassesystem Hardware, som Treatwell er ansvarlig for, kan Treatwell ensidigt beslutte enten at afhjælpe manglen på den eksisterende Treatwell Kassesystem Hardware eller tilbyde at erstatte produktet med en ny Treatwell Kassesystem Hardware. Afhjælpning omfatter ikke de-installationen af det mangelfulde produkt og ej heller re-installation af det nye produkt, hvis Treatwell ikke oprindeligt var forpligtet til at installere det. Treatwell skal altid gives tilstrækkelig tid og mulighed for at foretage afhjælpende foranstaltninger.
5.11 Hvis der foreligger en mangel ved produktet, vil enhver udgift til testning eller afhjælpning, herunder særligt i forhold til transport, rejse, arbejde og materiale blive båret af Treatwell. I modsat fald kan Treatwell kræve godtgørelse af omkostningerne (herunder testning og transportomkostninger og enhver anden omkostning til udskiftning af produktet) fra Partneren, medmindre en manglende fejl ved produktet ikke med rimelighed kunne identificeres af Partneren. I tilfælde af, at der foreligger en mangel, kan Partneren dog kun få kompensation og/eller godtgørelse for sine udgifter i overensstemmelse med afsnit 14 i denne Aftale. Alle andre krav er ekskluderet.
5.12 Det leverede produkt kan ikke erklæres mangelfuldt, hvis der kun er tale om en ubetydelig afvigelse fra den aftalte kvalitet, hvor brugbarheden kun er påvirket i en ubetydelig grad, i tilfælde at naturlig slitage ved brug, eller ved skader som opstår efter risikoovergangen som følge af ukorrekt eller forsømmelig håndtering, overbrug, eller udefrakommende omstændigheder, der ikke er omfattet af kontrakten. Hvis Partneren eller en tredjepart foretager utilbørlig vedligeholdelse eller ændringer, er Treatwell ikke ansvarlig for skader i forbindelse hermed.
5.13 Hvis Treatwell ikke formår at afhjælpe manglen, kan Partneren, uden at dette påvirker Partnerens mulighed for at påberåbe sig et erstatningskrav, ophæve Samarbejdsaftalen eller vælge at stoppe med at modtage Treatwell Kassesystem Hardware og betale det dertilhørende Gebyr. Treatwell anses for at have fejlet i at afhjælpe manglen, hvis de to efterfølgende leveringer af produktet har været behæftet med mangler, eller hvis afhjælpning eller reparation af produktet to gange har været uden succes.
5.14 Krav i forbindelse med manglen forældes 12 måneder efter levering af Treatwell Kassesystem Hardware til Partnerens leveringsadresse. Denne forældelsesperiode gælder dog kun så længe den ikke strider imod en længere foreskrevet forældelsesperiode i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Back-up af Treatwell KASSESYSTEM Data

5.15 Ved brug af Treatwell Kassesystem er Partneren ansvarlig for at tage en løbende (eks. daglig) back-up af data. Til trods for en regelmæssig back-up kan Treatwell ikke garantere en komplet back-up af alle de data, der indgår i Treatwell Kassesystem. Treatwell er ikke ansvarlig for noget tab, der opstår som følge af Partnerens manglende back-up af sin data. Partneren er derfor ansvarlig for at tage ethvert nødvendigt skridt, for at forhindre et potentielt midlertidigt svigt i driften af Treatwell Kassesystem. Treatwell kan ikke garantere en uafbrudt tilrådighedsstillelse af Treatwell Kassesystem. Treatwell kan ikke holdes ansvarlig for noget tab, herunder tab af profit, der opstår fordi Partneren ikke har foretaget effektive foranstaltninger for at sikre, at virksomhedens funktionsdygtighed kan fortsætte i tilfælde af en midlertidig driftsfejl hos Treatwell Kassesystem.

6. PARTNER FORPLIGTELSER

6.1. Ved modtagelsen af Treatwells Serviceydelser, samtykker Partneren til at betale alle relevante Opkrævninger til Treatwell og til at acceptere alle Bookinger og behandle og udbyde sine Partner Services i overensstemmelse med den højeste branchestandard samt enhver betingelse eller vilkår, der fremgår af denne Aftale, og særligt dette afsnit 6. En overtrædelse af denne klausul 6.1 vil være en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale.
6.2. Partneren skal acceptere alle Bookinger, og må kun afvise en Booking i ekstraordinære tilfælde. Hvis Partneren ikke overholder disse forpligtelser anses Partneren for at have Væsentlig Misligholdt denne Aftale, og vil miste retten til alle betalinger i forbindelse hermed i forbindelse med denne Aftale.
6.3. I forhold til Forudbetalte Widget Bookinger og Treatwell Bookinger, er Partneren forpligtiget til at overholde den aflysnings- og ombookingspolitik, der fremgår af afsnit 5 i Bookingvilkår og Betingelser. Nedenfor følger en opsummering af vilkårene:
a) Treatwell og/eller Partneren vil tilbyde en refundering i forhold til Forudbetalte Widget Bookinger og Treatwell Bookinger som bliver aflyst (eller hvor det ikke er muligt at ombooke), såfremt den relevante behandling ikke skulle gennemføres inden for de næste 24 timer, da aflysningen blev foretaget.
b) Hvis en Kunde ønsker at ændre datoen/tidspunktet på en Forudbetalt Widget Booking eller en Treatwell Booking, og under forudsætning af, at Kunden anmoder om at ombooke aftalen mindst 1 time før aftalens afholdelse, enten via Hjemmesiden eller App’en eller ved at kontakte Partneren eller Treatwell, skal Partneren bestræbe sig på at tilbyde Kunden et passende alternativ for aftalens afholdelse. I tilfælde af at Partneren ikke vil eller kan gennemføre en Treatwell Booking eller en Forudbetalt Widget Booking efter Kundens anmodning om en ombooking i overensstemmelse med denne klausul 6.3, kan Kunden vælge fortsat at gennemføre Bookingen eller at aflyse Bookingen i overensstemmelse med denne klausul 6.3(b), hvilket betyder at:
(i) hvis der er mindst 24 timer til aftalens begyndelse, vil Treatwell behandle Treatwell Bookingen eller den Forudbetalte Widget Booking som værende aflyst af Kunden, og vil refundere Kunden det fulde beløb;
(ii) hvis det er mindre end 24 timer til aftalens begyndelse, vil Treatwell behandle Treatwell Bookingen eller den Forudbetalte Widget Booking som aflyst af Kunden, og beløbet vil ikke blive refunderet.
Der er intet krav til Treatwell eller Partneren om at bestræbe sig på at tilbyde et passende alternativ for aftalens afholdelse, hvis anmodningen om ombooking bliver gjort mindre end 1 time før aftalens begyndelse.
c) Hvis en Partner ønsker at ombooke en Treatwell Booking eller en Forudbetalt Widget Booking, og Kunden ikke er i stand til eller ikke ønsker at foretage sådanne ændringer, vil Treatwell behandle Treatwell Bookingen eller den Forudbetalte Widget Booking som aflyst af Partneren, og vil refundere det fulde beløb til Kunden. Hvis Treatwell finder det rimeligt under omstændighederne, vil Treatwell efter eget skøn kunne kræve, at Partneren skal betale det relevante beløb i Provision og/eller Administrationsgebyr, som Partneren vil skulle betale i relation til Treatwell Bookingen eller den Forudbetalte Widget Booking.
6.4. I forhold til BPS Widget Bookinger er Treatwell udelukkende en teknologiudbyder, og agerer ikke som kommerciel booking agent. Kunder og Partnere kan aflyse BPS Widget Bookinger indtil aftalens begyndelse, og der bliver ikke indgået nogen kontrakt mellem Kunden og Partneren før aftalen finder sted. Partneren er ansvarlig for håndteringen af aflysninger og ombookinger direkte med Kunden. Treatwell bliver ikke yderligere involveret i BPS Widget Booking processen, men levere udelukkende teknologien til at facilitere gennemførslen af BPS Widget Bookinger. Partneren kan vælge i Connect, om Kunder skal gives mulighed for at tilvælge modtagelsen af marketingsmateriale pr. e-mail fra Partneren eller både Partneren og Treatwell.
6.5. Partneren er ansvarlig for at sikre, at alt Partner Indhold (særligt detaljer om og priser for Partner Servicesne), som bliver offentliggjort eller overdraget til Treatwell til offentliggørelse på Siden/Siderne, er præcis, korrekt og ikke er misledende. Dette omfatter kun at fremstille priser som nedsatte, når de rent faktisk har været højere før, og ydelserne kun er tilgængelige til den reducerede pris for en kortere periode. Partneren må kun uploade fotografier af sin salon på sin Side/Sider, der er blevet taget ved Partnerens salon, og Partneren skal altid sikre, at Partneren har de nødvendige rettigheder til de uploadede fotografier. Enhver overtrædelse af denne klausul 6.5 er en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale. Hvis Partneren ikke har nogen fotografier tilgængelige til upload, kan Treatwell efter forespørgsel hjælpe med at uploade nogle passende fotografier fra sin egen database.
6.6. Partneren garanterer at:
a) Ved upload af Partner Indhold som består af fotografier af ansatte eller kontrahenters eget arbejde (“Stylist Portfolio Fotografier”), må Partnerens ansatte og kontrahenter kun uploade Stylist Portfolio Fotografier som de har fuld ophavsret til og/eller tilladelse til at uploade på Partnerens Hjemmeside, Partnersiden, Treatwells Hjemmeside og App’en og sider på sociale medier eller Tredjepartsplatforme;
b) Partnerens ansatte og kontrahenter har fået udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra enhver person eller personer, der fremgår af Stylist Portfolio Fotografierne, til at benytte fotografierne på den pågældende måde;
c) Stylist Portfolio Fotografierne ikke på nogen måde vil indeholde nøgenhed, uanstændighed eller indhold som er egnet til at chikanere, chokere, alarmere, krænke eller som indeholder seksuelt eller ulovligt materiale, eller som opfordrer til vold eller had.
6.7. Hvis Treatwell på noget tidspunkt mistænker, at der er blevet uploadet Stylist Portfolio Fotografier uden de nødvendige rettigheder eller at samtykker ikke er blevet indhentet i overensstemmelse med klausul 6.6(a) og (b), eller hvis Treatwell efter eget skøn mener at Stylist Portfolio Fotografier er upassende i lyset af klausul 6.6(c), udgør dette en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale, og Treatwell kan, uden at afskære sig fra muligheden for at benytte andre retsmidler, fjerne Stylist Portfolio Fotografierne.
6.8. Partneren er ansvarlig for og accepterer at overholde alle lovgivningsmæssige informationskrav.
6.9. 6.9 Partneren vedkender og accepterer, at Partnersiden/Partnersiderne på Hjemmesiden og App’en ikke må indeholde nogen kontaktdetaljer, direkte reference eller links til Partneren eller dennes hjemmeside, app, platform, redskab eller andre enheder eller tredjeparter.
6.10. 6.10 Partneren skal til enhver tid udbyde sine Partner Services på Hjemmesiden og App’en til en pris som er korrekt og konform med de bedste tilgængelige priser på Partnerens egen hjemmeside. Hvis en Kunde fremskaffer bevis på, at der er bedre tilgængelige priser på Partnerens egen hjemmeside for Partner Services, som er booket gennem Hjemmesiden eller App’en, forbeholder Treatwell sig retten til at refundere Kunden differencen og justere det betalte beløb Partneren modtog i forbindelse med leveringen af sin Partner Service. For at undgå misforståelser, gøres der opmærksom på, at Partneren gerne må tilbyde lavere priser eller specialtilbud til lukkede grupper eller individer, både online og offline, for eksempel til medlemmer at et loyalitetssystem, eller direkte i Partnerens salon og gennem alternative online salgsplatforme. En overtrædelse af denne klausul 6.10 vil udgøre en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale.
6.11. Partneren skal sikre, at der er indhentet samtykke fra alle ansatte og kontrahenter, hvis oplysninger fremgår på Hjemmesiden eller App’en, inklusiv, men ikke begrænset til, personnavne, ekspertise, kontaktoplysninger, tilgængelighed, tilbudte serviceydelser og fotografier.
6.12. Partneren er ene ansvarlig for at sikre, at den information der er oplyst i Connect angående tilgængelige tidspunkter og datoer altid er opdateret, så potentielle Kunder kan se de korrekte tidspunkter og datoer, når de foretager en Booking.
6.13. Ved foretagelse af Treatwell Bookinger, hvor Kunden ønsker at “Betale på stedet”, skal der betales Provision for sådanne Bookinger, medmindre Partneren har markedet ”intet fremmøde” i Connect inden midnat på dagen for aftalens afholdelse. Partnerens manglende markering af ”intet fremmøde” i Connect vil resultere i, at Treatwell Bookingen bliver behandlet som en succesfuld aftale, hvoraf der kan opkræves Provision af Partneren.
6.14. Partneren må ikke anmode Treatwell Kunder eller Widget Kunder om at foretage Bookinger på andre måder end gennem Hjemmeside, Forhandlerkanaler eller Widget (hvor relevant).
6.15. Hvis en Kunde foretager en Booking og Partneren opfordrer Kunden til at aflyse deres Booking og foretage en ny separat booking direkte med Partneren, vil Partneren Væsentligt Misligholde denne Aftale.
6.16. Hvis Treatwell har en rimelig og berettiget mistanke om, at Partneren har foretaget eller gør et direkte eller indirekte forsøg på at omgå betaling af Opkrævninger, eksempelvis men ikke begrænset til ved svigagtigt at markere en Fuldført Booking, hvor Kunden har valgt ”Betal på stedet”, som ”intet fremmøde”, vil dette udgøre en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale, og vil berettige Treatwell til, uden at afskære sig muligheden for at benytte andre retsmidler, at tilbageholde enhver forfalden betaling til Partneren i henhold til denne Aftale.
6.17. Hvis Partneren modtager Treatwell Services som en del af en Gratis Prøveperiode, skal Partneren oplyse Treatwell om alle nødvendige betalingsoplysninger forud for udløbet af den Gratis Prøveperiode. Manglende overholdelse af dette vil udgøre en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale.
6.18. Hvis Treatwell har en rimelig og berettiget mistanke om, at Partneren har foretaget eller gør et direkte eller indirekte forsøg på at omgå betaling af Opkrævninger, som ellers ville forfalde ved udløbet af den Gratis Prøveperiode, eksempelvis men ikke begrænset til at tilmelde sig eller forsøge på at tilmelde sig fortsatte Gratis Prøveperioder ved at benytte forskellig kontakt information eller navne eller på anden vis udgive sig for at være en anden, vil dette udgøre en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale, som giver Treatwell ret til, uden at afskære sig muligheden for at benytte andre retsmidler, at tilbageholde enhver forfalden betaling til Partneren i henhold til denne Aftale.

7. TREATWELL GAVEKORT

Der gøres opmærksom på, at Partnere ikke må modtage Treatwell Gavekort som betaling for Bookinger. Treatwell Gavekort kan kun blive indfriet af Kunder direkte på Hjemmesiden eller via App’en.

8. KUNDESERVICE OG KLAGER

8.1. Partneren skal bestræbe sig på at yde Partner Services af top kvalitet til alle Kunder, og skal øjeblikkeligt behandle eventuelle salgsforespørgsler, forhold eller problemer i relation til Bookinger eller potentielle Bookinger, inklusiv behandlingen af klager fra Kunder.
8.2. Partneren er direkte ansvarlig over for Kunden for enhver manglende indfrielse af Kundens forventninger, eller for noget andet juridisk ansvar som måtte være relevant i forbindelse Partner Services, undtagen hvor en sådan ansvarspådragelse følger af Treatwells uagtsomhed.
8.3. Treatwell vil videregive klager fra Kunder til Partneren. Partneren skal gøre sig bekendt med alle klager, og skal svare de relevante Kunder inden for 48 timer fra Partnerens modtagelse af klagen (uanset om klagen kommer direkte fra Kunden eller via Treatwell).
8.4. Partneren skal gøre sig alle anstrengelser for at nå frem til en løsning på klagen inden for 14 dage, og skal gøre Treatwell bekendt med enhver korrespondance mellem Partneren og Kunden relateret til klagen, og generelt holde Treatwell informeret om klagens proces og status.
8.5. Partneren anerkender og accepterer hermed, at Hjemmesiden og App’en inkluderer en oversigtsplatform, hvorpå Kunder kan offentliggøre anmeldelser af deres oplevelse med Treatwell og med Partneren (særligt i relation til Partner Services) (“Brugergenereret Indhold”) og at et udvalg af anmeldelser fra de forudgående måneder vil blive gjort tilgængelige på Partnersiden (hvor relevant). Partneren skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at fravælge denne platform, og at der somme tider kan forekomme negative anmeldelser og/eller feedback fra Kunder, hvilket er uden for Treatwells kontrol. Det er muligt for Partneren at svare på Brugergenereret Indhold, som angår deres Partner Services. Alle Partnerens besvarelser til Brugergenereret Indhold skal foregå i en høflig, professionel, ikke-truende og ikke-konfronterende tone, og kan blive underlagt Treatwells bedømmelse (og Treatwell kan efter eget skøn enten fjerne eller ændre besvarelsen, hvis det findes nødvendigt). Partneren har ikke ret til at benytte nogen retsmidler (inklusiv, men ikke begrænset til, retten til at ophæve denne Aftale) som følge af Brugergenereret Indhold, som nævner eller refererer til Partneren. Hvis Partneren med rimelighed mener, at noget Brugergenereret Indhold virker æreskrænkende på Partneren eller enhver anden person, eller på anden måde udgør en krænkelse af en persons juridiske rettigheder, kan Partneren markere og anmelde det Brugergenererede Indhold til Treatwell. I et sådan tilfælde vil Treatwell undersøge anmeldelsen og vurdere, om der skal foretages nogen handlinger (inklusiv for eksempel at fjerne eller ændre i det Brugergenererede Indhold). Partneren må kun besvare en anmeldelse på anmeldelsesplatformen, og må aldrig kontakte eller forsøge på at kontakte en Kunde for at besvare anmeldelsen på andre måder end platformen (selv hvis Partneren kender identiteten på Kunden, som har publiceret en anmeldelse, eller hvis Partneren kan udlede Kundens identitet på andre måder). Enhver overtrædelse af denne klausul 8.5 vil blive betragtet som en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale.

9. KUNDEDATA

9.1. For så vidt angår denne klausul skal ”dataansvarlig”, ”databehandler”, ”datasubjekt”, ”persondata”, ”behandle”, ”behandling” og ”passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger” fortolkes i overensstemmelse med den gældende Databeskyttelseslovgivning.

9.2. Treatwell og Partneren anerkender for så vidt angår Databeskyttelseslovgivningen at:
(a) i forhold til Partnerens Kunders persondata, er Partneren dataansvarlig og Treatwell er databehandler;
(b) i forhold til Treatwells kunder og Forudbetalte Widget Kunders persondata, agerer Partneren og Treatwell begge som selvstændige dataansvarlige; og
(c) i forhold til BPS Widget Kunders persondata er Partneren dataansvarlig og Treatwell er databehandler, med undtagelse af persondata indsamlet fra BPS Widget Kunder (eks. navn og e-mailadresse) af Treatwell og/eller Partneren, hvor BPS Widget Kunder har tilmeldt sig at modtage marketingsmateriale fra enten Treatwell eller Partneren, som i denne forbindelse agerer som selvstændige dataansvarlige.

9.3. Hvor Treatwell og Partneren hver især agerer som selvstændige dataansvarlige anerkender og accepterer begge parter at:
(a) hver part er ansvarlig for dets egen overholdelse af Databeskyttelseslovgivningen, inklusiv men ikke begrænset til GDPR, med undtagelse af hvad der er påkrævet i henhold til dette afsnit 9;
(b) Partneren skal øjeblikkeligt (og i ethvert tilfælde inden for 24 timer efter Partneren eller dennes ansatte eller kontrahenter bliver gjort opmærksom på hændelsen) give meddelelse til Treatwell om ethvert hændelig uheld eller bevidst skadegørende handling, forandring, ødelæggelse, uautoriseret adgang, tab, misbrug eller tyveri af eller uautoriseret adgang til persondata om Treatwell Kunder eller Widget Kunder som Partneren har adgang til (”Sikkerhedshændelse”). Partneren skal hjælpe og samarbejde med Treatwell i forhold til at (i) undersøge, afhjælpe og/eller begrænse skaden som følger af Sikkerhedshændelsen, og (ii) overholde underretningsforpligtelsen over for de berørte individer, klienter eller regulatoriske myndigheder;
(c) Partneren må ikke gøre noget eller undlade at gøre noget, samt sikre at sine ansatte og andre repræsentanter ikke gør noget eller undlader at gøre noget, der vil resultere i (eller må være påregneligt at resultere i), at Treatwell eller dets Associerede Selskaber overtræder en bestemmelse i Databeskyttelseslovgivningen. Partneren skal tage alle rimelige og nødvendige skridt for at sikre sig pålideligheden af sine ansatte, kontrahenter og agenter, som har adgang til persondataene, og sikre sig at sådanne ansatte og agenter er informerede om kravet om hemmeligholdelse af persondataene, og som har modtaget træning i de juridiske forpligtelser angående håndteringen af persondata;
(d) Partneren accepterer at skulle implementere og vedligeholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i forbindelse med behandlingen af persondata, for at være i stand til at overholde Databeskyttelseslovgivningen og beskytte persondataene mod autoriseret adgang, ulovlig behandling, utilsigtet tab, ødelæggelse, skade, tyveri, ændring eller offentliggørelse;
(e) Partneren accepterer kun at behandle persondata om Treatwell Kunder og Widget Kunder med det formål at yde Partner Services til Kunder og, i tilfælde af at Treatwell Kunder og Widget Kunder eksplicit giver samtykke til at modtage marketingsmateriale på e-mail via eCRM Service, med det formål sende marketingsmateriale til Kunden, og under alle omstændigheder kun så længe Kunden modtager Treatwell Services; og
(f) skulle det blive nødvendigt for Partneren, dets associerede selskaber eller leverandører at overføre persondata om Treatwell Kunder og/eller Widget Kunder til lokationer uden for EØS, er Partneren fuldt ansvarlig for (og accepterer at kunne blive stillet til ansvar for) at sikre sig at persondataene bliver behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Databeskyttelseslovgivning.
9.4. Hvor Partneren er dataansvarlig og Treatwell er databehandler i forhold til Partner Kunders persondata og BPS Widget Kunders persondata (med undtagelse af de behandlingsaktiviteter, hvis formål er at sende marketingsmateriel pr. e-mail til BPS Widget Kunder, i hvilken tilfælde Partneren og Treatwell er selvstændigt dataansvarlige), vil Treatwell behandle disse data i overensstemmelse med art. 28 i GDPR samt klausul 9.9 nedenfor. Treatwell vil kunne kræve betaling for enhver form for assistance, som Treatwell ikke eksplicit er forpligtet til at levere ifølge denne Aftale.
9.5. Treatwell forbeholder sig retten til at behandle Kunders persondata i overensstemmelse med Treatwells Persondata-og Cookiepolitik, som kan findes her www.treatwell.dk/business-info/persondata-og-cookie-politik/ (og som kan blive ændret fra tid til anden), og Partneren giver hermed uigenkaldeligt og ubetinget samtykke til Treatwells behandling af persondata i henhold til denne politik, og garanterer at alle Partnerens Kunder er blevet informeret om, hvordan og til hvilket formål Treatwell vil behandle deres persondata. Uden i øvrigt at begrænse Partnerens forpligtelser i henhold til denne Aftale, garanterer Partneren at inkludere enhver information som Treatwell med rimelighed anmoder om i Partnerens persondatapolitik på sin hjemmeside eller andet information til Partnerens Kunder, for at sikre at begge parter overholder Databeskyttelseslovgivningen.
9.6. Partneren anerkender at alt ejerskab over Intellektuelle Ejendomsrettigheder til persondata om Treatwell Kunder, Widget Kunder og Partner Kunder i Connect skal forblive hos Treatwell eller dets Associerede Selskaber, og at Partneren uigenkaldeligt og ubetinget tildeler sådanne rettigheder til Treatwell. Treatwell giver Partneren en ikke-eksklusiv licens til at bruge sådanne persondata, så Partneren kan drive sin forretning, under forudsætning af at Partneren overholder bestemmelserne i denne Aftale.
9.7. Hvis Partneren modtager eCRM Service, kan Partneren sende marketingsmateriale eller salgsfremmende kommunikation til Treatwell Kunder og Widget Kunder, hvis kontaktoplysninger bliver opbevaret i Connect, og som har givet deres samtykke, enten ved at have tilvalgt det i afkrydsningsfeltet ved tilmeldingen til at modtage Treatwell Services eller ved at foretage en Booking af Partner Services via Widget, hvorved de accepterer at modtage marketingsmateriale eller salgsfremmende kommunikation fra en Partner, som de booker en Partner Service fra og/eller specifikt gennem den pågældende Partner.
9.8. Partneren garanterer at behandle persondata om Partner Kunder i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen, herunder at ansatte, kontrahenter, samarbejdspartnere, leverandører kun vil sende marketingsmateriale eller salgsfremmende kommunikation til Partner Kunder, som har givet deres samtykke til at modtage dette. Partnerens brug af persondata om Partner Kunder er på Partnerens egen risiko, og Partneren er ene ansvarlig for at sikre at sine ansatte, kontrahenter, partnere og leverandørers brug af persondataene fuldt ud overholder Databeskyttelseslovgivningen.
9.9. Hvis en Kunde meddeler Partneren eller en af dennes ansatte eller kontrahenter, at vedkommende ikke længere ønsker at modtage yderligere marketingsmateriale fra Treatwell og/eller dennes Associerede Selskaber, skal Partneren omgående (og i ethvert tilfælde aldrig senere end 48 timer fra at blive informeret herom) give skriftlig meddelelse til Treatwell med fulde detaljer herom, så Treatwell kan opfylde anmodningen fra Kunden.
9.10. Hvis et datasubjekt anmoder en af parterne om at udnytte en eller flere af sine rettigheder i henhold til Databeskyttelseslovgivningen, skal denne part inden for en rimelig tidshorisont være behjælpelige med opfyldelsen af en sådan anmodning, i den udstrækning det er rimeligt og nødvendigt for, at datasubjektet kan få effektiv adgang til at udøve sine rettigheder. Parterne bærer egne omkostninger forbundet med en anmodning om udøvelse af datasubjektets rettigheder;
9.11. I tilfælde af, at en af parterne modtager en anmodning fra en databeskyttelsesmyndighed, hvormed der ønskes oplysninger om denne Aftale eller relationen mellem parterne, skal parterne øjeblikkeligt give meddelelse til den anden part om anmodningen, medmindre gældende lovgivning forhindrer dette.
9.12. Enhver overtrædelse af dette afsnit 9 foretaget af Partneren, dennes ansatte, kontrahenter eller agenter vil udgøre en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale.
9.13. Partneren skal holde Treatwell og dennes Associerede Selskaber ansvarsfri og skadesløse for ethvert tab, krav, omkostninger, skader eller udgifter til retssager pådraget af Treatwell og/eller dennes Associerede Selskaber, som følge af Partnerens overtrædelse af dette afsnit 9.
9.14. Dette afsnit skal fuldt ud finde anvendelse efter ophævelsen eller udløbet af denne Aftale.

10. PARTNERGARANTIER, LICENS TIL TREATWELL OG SKADESLØSHOLDELSE

10.1. Partneren skal informere Treatwell om alt Partner Indhold, som er nødvendigt for at Treatwell kan levere sine Treatwell Services til Partneren.
10.2. Partneren giver hermed Treatwell en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, royaltyfri ret og licens (eller viderelicensering hvor det er relevant), der gælder over hele verden,, til at bruge, reproducere, forhandle, viderelicensere, kommunikere eller tilgængeliggøre Partner Indhold på Hjemmesiden, App’en, og Treatwell’s sider på sociale medier og enhver anden forhandlerkanal, og til ethvert andet formål der er nødvendig eller påkrævet for at Treatwell kan udøve de rettigheder og forpligtelser, Treatwell har i henhold til denne Aftale,
10.3. Treatwell kan viderelicensere, stille til rådighed, offentliggøre og/eller tilbyde Partner Indhold til Associerede Selskaber og tredjeparter (”Tredjepartsplatforme”), inklusiv, men ikke begrænset til, Google via dets services såsom ”Reserve With Google” og ”Google My Business”. Treatwell kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar overfor Partneren i forhold til handlinger eller undladelser foretaget på Tredjepartsplatforme. Det eneste retsmiddel, der er tilgængeligt for Partneren i forhold til Tredjepartsplatforme er: (a) at anmode Treatwell om (som har ret til, men ikke er forpligtet til) at frakoble Partneren fra sådanne Tredjepartsplatforme; eller (b) opsige denne Aftale i overensstemmelse med klausul 12. Partneren giver Treatwell fuld autoritet til at opsætte og håndtere Partner Indhold på Partnerens Google My Business konto som Partnerens autoriserede repræsentant. Hvis Partneren på noget tidspunkt ønsker at genvinde eksklusiv kontrol over sin Google My Business konto, skal Partneren informere Treatwell om dette, og Treatwell vil herefter tage de nødvendige skridt til at adskille sig fra kontoen og give afkald på alle tilladelser til at kontrollere og ændre ved kontoen.
10.4. Partneren giver hermed Treatwell tilladelse til at:
a) fjerne, ændre, skære fra eller på anden vis ændre i Partner Indhold som offentliggøres på en Side, inklusiv og uden begrænsninger i tilfælde hvor Partner Indhold ikke efter Treatwells mening overholder de garantier, der er givet i klausul 10.5, eller på anden måde overtræder en bestemmelse i denne Aftale; og
b) gøre brug af SEO optimering (Search Engine Optimization), pay-per-click marketing, og andre mekanismer der omfatter, inkorporerer eller citerer (helt eller delvist) Partnerens forhandlernavn, eller andre brands som bruges i forbindelse med Partnerens Services.
10.5. Partneren garanterer og påtager sig at:
a) al Partner Indhold som leveres til Treatwell i forbindelse med denne Aftale og/eller offentliggøres (eller leverer til Treatwell til offentliggørelse) på Hjemmesiden (og Forhandlerkanaler hvor relevant) skal være korrekt i alle indholdsmæssige aspekter, og må ikke krænke andre personers rettigheder (herunder Intellektuelle Ejendomsrettigheder), eller være æreskrænkende, ulovligt, stødende, truende, pornografisk eller på anden måde falde uden for almindelig anstændighed; og
b) det overholder alt gældende lovgivning og markedsføringsregler samt kodekser i relation til marketing, salg og levering af Partner Services, og at Partneren får alle licenser, samtykker, autoriteter, kvalifikationer og forsikringer som er nødvendige og fornuftige for Partneren at tilegne sig i forhold til Partnerens virksomhedsaktivitet og personale (men særligt i relation til Partner Services). Dette omfatter at sikre, at priser anført som tilbud er reelle tilbud, hvor prisen sædvanligvis er højere, og tilbuddet kun er tilgængelig for en kortere periode.
10.6. Enhver overtrædelse af disse garantier i klausul 10.5 vil udgøre en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale.
10.7. Partneren accepterer hermed at skadesløsholde Treatwell, dets ledende medarbejdere, direktører og ansatte fra enhver klage, krav, forpligtelse, aktuelle eller påståede søgsmålsgrunde og retssager samt ethvert erstatningsansvar, bøde, afgørelse, udgift (inklusiv forligsomkostninger), samt udgifter forbundet hermed (inklusiv betaling af rimelige advokatomkostninger og udlæg) og tab (inklusiv men ikke begrænset til direkte eller indirekte tab, tab af profit, skade på omdømme, og alle renter, bøder og retssagsomkostninger (beregnet ud fra en fuld skadesløsholdelse)), og alle andre rimelige professionelle omkostninger og udgifter, som opstår i forbindelse med Partnerens overtrædelse af en bestemmelse i denne Aftale, eller som opstår i forbindelse med en tredjeparts søgsmål eller lignende i relation til de (ikke) leverede Partner Services eller Partnerens eller andre, der handler på Partneres vegnes (som ikke er Treatwell), handlinger (eller undladelse heraf), inklusiv men ikke begrænset til handlinger i relation til Databeskyttelseslovgivningen, Partner Indhold eller en Kunde der besøger Partnerens salon.
10.8. Partneren vedkender at Treatwell indgår denne Aftale til sin egen fordel, men også som agent til fordel for og på vegne af dets ledere, direktører og ansatte (hver især en ”Skadesløsholdt Tredjepart” og samlet benævnt ”Skadesløsholdte Tredjeparter”), og at retten til at blive holdt skadesløs i overensstemmelse med klausul 10.7, udgør rettigheder og fordele for den enkelte Skadesløsholdte Tredjepart (som i hver enkelt sag kan have egne rettigheder i henhold til denne Aftale). Disse rettigheder skal kunne gøres gældende under denne Aftale af Treatwell som agent for hver af de Skadesløsholdte Tredjeparter. Uanset det foregående, kan Partneren og Treatwell aftale noget andet i et tillæg til denne Aftale, uden at skulle have samtykke fra nogen Skadesløsholdte Tredjeparter, selv hvis tillægget til denne Aftale måtte påvirke eller påvirke rettighederne for de Skadesløsholdte Tredjeparter.
10.9. Denne klausul skal fuldt ud finde anvendelse efter ophævelsen eller udløbet af denne Aftale.

11. BETALINGSVILKÅR

11.1. Betalingsservices for Partnere bliver udbudt af Stripe, og er underlagt Stripes Serviceaftale. Ved at acceptere disse Handelsvilkår for Samarbejdspartnere og ved fortsat at benytte Treatwell Services, accepterer Partneren at være underlagt Stripes Serviceaftale, som kan blive ændret fra tid til anden. Stripe Services må under ingen omstændigheder blive brugt i strid med Stripes Serviceaftale. En sådan brug vil udgøre en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale. Forud for indgåelsen af Stripes Serviceaftale, og før Stripes godkendelsen til at få en Stripe Forbundet Konto, skal Partneren overholde følgende betingelser, før Treatwell kan igangsætte Stripe Services. En Partner kan ikke få en Stripe Forbundet Konto uden at overholde disse vilkår:
a) Partneren accepterer at give Treatwell korrekt og fyldestgørende KYC information om sin virksomhed og ejerskab over virksomheden, og til at opdatere den nødvendige information, når det er relevant, for at sikre, at informationen altid er korrekt og retvisende;
b) Partneren autoriserer hermed Treatwell til at handle på dennes vegne i forhold til at opsætte, skabe og håndtere dennes Stripe Forbundet Konto, og til enhver anden aktivitet som er nødvendig for styringen af Stripe Forbundne Kontoer, og til at modtage meddelelser fra Stripe på Partnerens vegne, inklusiv, men ikke begrænset til skatteopkrævninger;
c) Partneren autoriserer hermed Treatwell til at tilgå dennes Stripe Forbundet Konto Data og til at dele Stripe Forbundet Konto Data med Stripe. Stripe og Treatwell er uafhængigt af hinanden ansvarlige for at sikre, at Stripe Forbundet Konto Data i deres besiddelse og kontrol er beskyttet mod uautoriseret adgang; og
d) Partneren forstår og vedkender, at hvis Treatwell mistænker Partneren for svigagtig, ulovlig, vildledende eller misbrugende adfærd, er Treatwell kontraktretligt forpligtet til omgående at informere Stripe om dette.
11.2. Treatwell vil udstede en faktura til Partneren to gange om måneden (”Fakturaen”), som i opsummeringen øverst på Fakturaen (”Balancen”) vil indeholde:
a) en eventuel balance, som bliver overført fra den tidligere Faktura;
b) det beløb, som Treatwell skylder Partneren i relation til Gennemførte Bookinger i perioden siden sidste Faktura;
c) det beløb, som Partneren skylder Treatwell i relation til Opkrævninger siden sidste Faktura (eks. Tilmeldingsgebyr, Provision etc.), og som fratrækkes et eventuelt beløb skyldigt efter 11.2(b) ovenfor;
d) resultatet af balancen (den “Afsluttende Balance”) som skal betales enten af Treatwell til Partneren eller fra Partneren til Treatwell.
11.3. Fakturaen vil også udspecificere alle kategorier af Bookinger og Opkrævninger inklusiv:
a) Gennemførte Bookinger hvor Kunden forudbetaler det fulde skyldige beløb;
b) Gennemførte Bookinger ved brug af muligheden for ”Betal på stedet”;
c) Forudbetalte Widget Bookinger;
d) Opkrævninger der skal betales til Treatwell af Partneren, som ikke er direkte relateret til en specifik Booking foretaget af en Kunde (i.e. hvor Tilmeldingsgebyret er forfaldent eller andre Opkrævninger eller beløb, som skal betales af Partneren til Treatwell fra tid til anden); og
e) Aflysninger.
11.4. Hvis den Afsluttende Balance er negativ, vil Treatwell overføre den Afsluttende Balance til Partneren inden for 3 til 5 Arbejdsdage fra datoen på Fakturaen (under forudsætning af, at Partneren har oplyst sine bankoplysninger til Treatwell), og Partneren behøver ikke at foretage sig yderligere i forhold til denne Faktura.
11.5. Hvis den Afsluttende Balance er positiv, bemyndiger Partneren Treatwell til at sende instrukser på Partnerens vegne til Partnerens bank (der fremgår af Partnerens betalingsoplysninger i Connect), med henblik på at overføre betaling fra Partnerens konto til Treatwell i overensstemmelse med Fakturaen. Hvis det ikke lykkedes for Treatwell at gennemføre betalingen, skal Partneren overføre den Afsluttende Balance til Treatwell inden for 14 dage fra datoen på Fakturaen til den konto, der fremgår af Fakturaen, og ved brug af den betalingsmetode, som er anført af Treatwell, herunder for eksempel en bankoverførsel, betaling med kreditkort, betalingsservice eller lignende. Hvis Fakturaen giver anledning til bekymring hos Partneren, eller der forekommer problemer med overførslen af den Afsluttende Balance inden for den fastsatte tidsramme, skal Partneren kontakte Treatwell så hurtigt som muligt.
11.6. Hvis den Afsluttende Balance går i nul, vil det fremkomme på din Faktura, at den Afsluttende Balance er udlignet, og at der ikke er behov for at foretage sig yderligere.
11.7. Bemærk venligst at moms vil blive pålagt alle Opkrævninger i overensstemmelse med EU direktivet 2006/112/EC og dansk momslovgivning. Indtil Treatwell bliver momsregistreret i Danmark er Treatwell underlagt engelsk skatteret, og vil derfor udstede fakturaer for Opkrævninger uden moms, og Partneren er ansvarlig for at betale moms under en omvendt opkrævningsmekanisme i overensstemmelse med dansk skatteret. Hvis Treatwell på et tidspunkt bliver momsregistreret i Danmark, er Partneren forpligtet til at betale moms under dansk momslovgivning.
11.8. I forhold til Forudbetalte Widget Bookinger og Forudbetalte Treatwell Bookinger, finder følgende vilkår og betingelser anvendelse:
a) Treatwell modtager forudbetalinger fra Kunder som Partnerens kommercielle agent, og Kundens gæld til Partneren bliver dermed afviklet, når forudbetalingen bliver modtaget af Treatwell;
b) medmindre andet skriftligt aftales mellem Treatwell og Partneren, bliver enhver betaling indsamlet af Treatwell til overførsel til Partneren betinget af, at Partneren har leveret sine Partner Services i henhold til en Booking i overensstemmelse med denne Aftale;
c) under forudsætning af at Partneren opfylder betingelserne i ovenstående klausul 11.8(b), skal fremadrettede betalinger af en Afsluttende Balance blive betalt af Treatwell eller Partneren i overensstemmelse med klausul 11.4 eller 11.5 ovenover.
11.9. Partneren skal foretage alle betalinger til Treatwell i overensstemmelse med klausul 11.5 uden at fratrække beløb enten ved modregning, tilbageholdelse, modkrav, rabat eller andet. Hvis Partneren ikke betaler et skyldigt beløb til Treatwell senest når beløbet er forfaldent til betaling, bliver alle beløb som Partneren skylder Treatwell omgående forfaldne til betaling. Uden at det fratager Treatwell nogen af dennes rettigheder eller retsmidler, er Treatwell berettiget til at:
(a) suspendere eller ophæve denne Aftale eller leveringen af Treatwell Services, herunder fjerne Partneren fra Hjemmesiden eller App’en, indtil betaling er sket eller der ydes kredit, som Treatwell kan stille sig tilfreds med;
(b) kræve betaling for omkostninger forbundet med at opnå dom eller betaling, inklusiv alle rimelige professionelle omkostninger (herunder retsafgifter, advokatsalær etc.) og andre omkostninger forbundet med retssager eller ved på anden måde at opsøge en gældsafvikling; og
(c) modregne krav på betaling som Partneren skal betale til Treatwell i relation til andre af Partnerens spa/saloner, hvis Partneren har flere spa/saloner udbudt hos Treatwell.
11.10. Partneren er ansvarlig for enhver tilbagebetaling, tilbageført postering, bankopkrævninger eller andre administrative poster (”Bankopkrævninger”) pådraget Treatwell som resultat af Partnerens manglende meddelelse til Treatwell om ændring af bankoplysninger og/eller andre omstændigheder inklusiv, men ikke begrænset til:
(i) bankkontooplysninger;
(ii) aflysning af betalingsservice;
(iii) utilstrækkelige midler;
(iv) udløb af kreditkort
11.11. Treatwell forbeholder sig retten til at fratrække ethvert beløb, der skal betales af Partneren til Treatwell, og enhver Bankopkrævning der stammer fra en balance indkrævet af Treatwell på vegne af Partneren, forud for viderebetaling af en Afsluttende Balance til Partneren.
11.12. Alle betalinger fra Treatwell til Partneren vil blive foretaget via en bankoverførsel ved brug af de bankoplysninger, Partneren oplyser til Treatwell i Connect (og som fremgår af Fakturaen). Det er Partnerens ansvar at sikre, at disse oplysninger er korrekte. Treatwell vil kun betale skyldige beløb til Partneren direkte, og kan ikke foretage betalinger gennem tredjeparter. Partneren skal fuldt ud holde Treatwell ansvarsfri og skadesløs mod ethvert tab, skade eller krav som opstår som resultat af Partnerens manglende meddelelse til Treatwell om ændringer i bankkontooplysninger inklusiv, men ikke begrænset til, Bankopkrævninger som Treatwell pådrager sig som følge heraf.
11.13. Treatwell forbeholder sig retten til at opkræve renter på alle Partnerens skyldige beløb til Treatwell, som ikke er betalt på forfaldsdatoen til en årlig rente på 4 % over den officielle udlånsrente fra den engelske nationalbank som kan variere fra tid til anden. Sådanne renter vil blive tilskrevet på daglig basis fra forfaldsdato indtil det tidspunkt, hvor Treatwell får fuld betaling for det udestående skyldige beløb sammen med alle påløbne renter.
11.14. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem Treatwell og Partneren, skal dét beløb af Provisionen, der ikke er omfattet af tvisten, betales til Treatwell i overensstemmelse med dette afsnit 11. Partneren skal skriftligt meddele Treatwell inden for 14 dage fra modtagelse af Fakturaen om en eventuel uoverensstemmelse eller uenighed omkring Fakturaens indhold. Hvis Partneren undlader at gøre dette, vil Fakturaen anses for værende accepteret af Partneren.
11.15. Partneren er ansvarlig for at tilbageholde og indrapportere relevant skat af Provisionen i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante skattemyndigheder, inklusiv renter og bøder der tilskrives for forsinket betaling eller manglende tilbageholdelse. Partneren er ansvarlig for at kommunikere med relevante skattemyndigheder for så vidt angår betaling af skat af Provisionen. Partneren skal på Treatwells forespørgsel kopiere og udlevere dokumenter med oplysninger om skatteforhold. Partneren garanterer at være behørigt registreret hos relevante skattemyndigheder.
11.16. Partneren forstår og vedkender, at Treatwell er en kommerciel booking agent, som ikke står for at levere Partner Services til Kunden. Kontrakten for Partner Services er mellem Partneren og Treatwell Kunder, og som resultat af dette, er det Partnerens ansvar, at denne er momsregistreret, at der opkræves moms på den totale værdi af Bookingen, og at der stilles en momskvittering til rådighed for Kunden ved forespørgsel. Treatwell opkræver kun moms fra Partneren vedrørende Provisionen, under hensyntagen til leveringen af Treatwell Services.
11.17. I tilfælde af Partnerens svigagtige eller påstået svigagtige aktiviteter, eller hvis Treatwell er påkrævet ved lov, dom, myndighedsinstruktion, forhandlingsvedtagelse eller Treatwells aflysningspolitik at refundere en Booking eller en del heraf, forbeholder Treatwell sig retten til at kræve tilbagebetaling fra Partneren af det beløb, som Treatwell skal betale til Kunden og for enhver Bankopkrævning relateret hertil.
11.18. Enhver overtrædelse af dette afsnit 11 af Partneren vil udgøre en Væsentlig Misligholdelse af denne Aftale.

12. AFTALENS VARIGHED

12.1. Denne Aftale træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen, og vil gælde indtil den skriftligt opsiges med mindst 30 dages skriftlig varsel af enhver af partnerne.
12.2. Enhver af parterne er berettiget til at ophæve denne Aftale med øjeblikkelig virkning ved skriftlig meddelelse herom hvis:
a) den anden part begår en Væsentlig Misligholdelse af en bestemmelse i denne Aftale (inklusiv, men ikke begrænset til, en overtrædelse af klausul 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.10, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 8.5, 9, 10.5 og 11) og overtrædelsen ikke kan afhjælpes, og i tilfælde af at overtrædelsen kan blive afhjulpet, at parten ikke formår at afhjælpemisligholdelse inden for 7 dage fra modtagelsen af den skriftlige meddelelse, der skal indeholde alle detaljer om misligholdelsen, og en anmodning om at den skal afhjælpes; eller
b) den anden part vedvarende overtræder en eller flere bestemmelser i denne Aftale (hvad end de kan afhjælpes eller ej);
c) indehaveren af en panteret eller en bobestyrer overtager den anden parts ejendom eller aktiver som følge af gæld;
d) den anden part frivilligt indgår en aftale med dennes kreditorer, eller underlægges betalingsstandsning eller konkurs;
e) den anden part træder i likvidation (undtagen med det formål at fusionere eller rekonstruere virksomheden på en sådan måde, at virksomheden forsat er bundet af og påtager sig samme forpligtelser, som parten har gjort i henhold til denne Aftale);
f) der indtræder hændelser, der svarer til det der er beskrevet ovenfor i henhold til den gældende lovgivning i relation til den anden part; eller
g) den anden part stopper eller truer med at stoppe med at drive virksomhed.
12.3. Ophævelsen af denne Aftale, uanset på hvilket grundlag ophævelsen foretages, skal ikke påvirke parternes rettigheder og adgang til retsmidler, som tilfalder eller tilskrives denne i forbindelse med ophævelsen.

13. FORTROLIGHED

13.1. Hver part anerkender, at denne som et resultat af og under Aftales løbetid kan komme i besiddelse af information om den anden part, deres marketingsplan, deres klienter, kunder, forretninger, forretningsplaner, finansielle forhold, teknologi og anliggender, som er ejet af og udgør fortrolig information for den anden part (”Fortrolig Information”).
13.2. Hver part indestår for at holde og sikre den forsatte opretholdelse af Fortrolig Information til enhver tid, og til at sikre og opbevare al Fortrolig Information sikkert og beskyttet mod tyveri, skade, tab eller uautoriseret adgang, og ikke på noget tidspunkt, hvad end det er under eller efter Aftalens løbetid, uden skriftligt at have fået samtykke af ejeren af den Fortrolige Information, direkte eller indirekte at bruge, offentliggøre, udnytte, kopiere eller modificere den Fortrolige Information, eller autorisere eller tillade en tredjepart at gøre det samme, til andre formål end hvad der følger af dennes rettigheder og forpligtelser hertil.
13.3. Vilkårene og forpligtelserne, der fremgår af dette afsnit 13, skal ikke finde anvendelse for Fortrolig Information som:
a) på tidspunktet for modtagerens modtagelse af informationen er offentligt tilgængeligt;
b) efterfølgende bliver offentliggjort, uden at det er modtageren af informationen, eller dennes kontorer, ansatte eller agenters skyld;
c) er lovligt modtaget af modtageren fra en tredjepart på et tilladt grundlag; eller
d) allerede er kendt af modtageren ved modtagelsen af informationen.
13.4. Modtageren må gerne dele Fortrolige Information i fortrolighed med en professional rådgiver, eller hvis modtageren er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning eller kompetente myndigheder.
13.5. Denne klausul skal fuldt ud finde anvendelse efter ophævelsen eller udløbet af denne Aftale.

14. ANSVARPÅDRAGELSE

14.1. I overensstemmelse med klausul 14.2, kan Treatwells samlede maksimale erstatningsansvar under eller i forbindelse med denne Aftale eller andre relaterede kontrakter under ingen omstændigheder overstige de Opkrævninger, som skal betales til Treatwell på dagen, hvor den ansvarspådragende handling finder sted, hvad end kravet påberåbes i henhold til eller uden for kontrakt (inklusiv ved uagtsomhed). Herudover kan Treatwell ikke holdes ansvarlig for tab af indkomst, profit, kontrakter, goodwill eller andre immaterielle tab, eller for indirekte tab eller skade, uanset om det følger af en ansvarspådragende handling uden for kontrakt (herunder ved uagtsomhed), kontraktbrud eller på anden vis (selv hvis Treatwell er blevet oplyst af Partneren om risikoen for sådanne tab eller skader).
14.2. Intet i denne Aftale skal ekskludere eller begrænse Treatwells ansvar for svig, død eller personskade som følge af dennes uagtsomhed, forsætlige handlinger eller anden ansvarspådragende adfærd, medmindre dette ansvar er ekskluderet eller begrænset ved lov.
14.3. Dette afsnit 14 skal fuldt ud finde anvendelse efter ophævelsen eller udløbet af denne Aftale.

15. ØVRIGE BESTEMMELSER

15.1. Alle rettigheder til Hjemmesiden, App’en, Partnersiderne og indholdet på dem, inklusiv og uden begrænsninger, Kundeanmeldelser, bortset fra Partner Indhold, og alle andre Intellektuelle Ejendomsrettigheder, som tilhører eller er licenseret til Treatwell, skal forblive hos Treatwell til enhver tid. Intet i denne Aftale skal give Partneren ret til sådanne Intellektuelle Ejendomsrettigheder eller den goodwill, der er forbundet hermed. Med det formål at strømline Hjemmesiden og indholdet på den (herunder Partner Indhold), kan Treatwell efter eget skøn og til enhver tid ændre format, indhold eller stil på siden med beskrivelsen af spa/salonen, fotografier eller menuer.
15.2. I tilfælde af skift af kontrol af eller den øverste ledelse i Partnerens virksomhed, skal Partneren informere den nye ejer eller øverste ledelse om denne Aftale, samt oplyse Treatwell kontaktoplysninger for de nye personer.
15.3. Enhver meddelelse, faktura eller anden kommunikation som en part er forpligtiget til at oplyse til den anden part, skal leveres korrekt og forsvarligt, hvis det sendes til den adresse som er oplyst i denne Aftale (eller hvis der er blevet oplyst en anden adresse på skrift eller e-mail). Meddelelser sendt med anbefalet brev skal anses for at være fremkommet efter tre Arbejdsdage efter afsendelsesdagen. I alle andre tilfælde anses meddelelsen først for at være fremkommet, når den rent faktisk er modtaget.
15.4. Vi har ret til at revidere og ændre disse betingelser og vilkår fra tid til anden, for at sikre, at de reflekterer ændringer i markedsvilkår, som påvirker vores virksomhed, ændringer i teknologi, betalingsmetoder, relevant lovgivning, regulatoriske krav og ændringer i systemers kapacitet, så hold venligst øje med vores vilkår med jævne mellemrum.
15.5. Relationen mellem parterne til denne aftale er uafhængige kontrahenter. Medmindre andet fremgår af denne Aftale, er der ikke noget i denne Aftale som etablerer et partnerskab, joint ventures eller medejerskab.
15.6. Ingen af parterne må tildele, overføre, opkræve, udlicitere eller på anden vis disponere over en del af eller hele denne Aftale (“Overdragelse”) uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part (må ikke blive urimeligt tilbageholdt, betinget eller forsinket). Treatwell kan dog foretage en sådan Overdragelse til et direkte eller indirekte 100 % ejet datterselskab uden Partnerens forudgående skriftlige samtykke.
15.7. Kun i de tilfælde, som er oplistet i klausul 10.7 og 10.8, har en person der ikke er part i denne Aftale ret til at håndhæve en rettighed i henhold til denne Aftale.
15.8. Enhver parts manglende håndhævelse eller fuldbyrdelse af en bestemmelse eller rettighed i henhold til denne Aftale, på ethvert givent tidspunkt eller tidsudstrækning, skal ikke udgøre og vil ikke blive anset som værende et frafald af de selvsamme rettigheder, og vil ikke påvirke partens ret til senere at håndhæve eller fuldbyrde en sådan ret.
15.9. Hvis en bestemmelse i denne Aftale bliver fundet ulovlig, ugyldig, eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, skal denne bestemmelse, såfremt den kan holdes adskilt fra resten af denne Aftale, betragtes som værende udeladt fra denne Aftale, og skal ikke have nogen juridisk effekt, validitet eller påvirkning på resten af denne Aftale.
15.10. Denne Aftale indeholder alle de aftalte vilkår og betingelser mellem parterne, og erstatter enhver forudgående aftale, forståelse eller foranstaltning mellem parterne, både mundtligt såvel som skriftligt.
15.11. Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.  Parterne aftaler, at enhver retssag om en tvist, der udspringer af denne Aftale, skal anlægges ved de danske domstole.

Hotspring Ventures Limited t/a Treatwell, Fairfax House, 15 Fulwood Place
London, WC1V 6HU

Telefonnummer: (+45) 89 88 95 51


Virksomhedsnummer 06457679