Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer

TREATWELLS VILKÅR OG POLITIKKER

SENEST OPDATERET I JANUAR 2020

Læs venligst disse Vilkår og Politikker grundigt igennem, før du benytter vores Hjemmeside eller Applikationer og før du bestiller tredjepartsprodukter eller -ydelser gennem vores Hjemmeside eller Applikationer. Vi anbefaler, at du printer og gemmer et eksemplar af disse Vilkår og Politikker.

Ved at benytte vores Hjemmeside eller vores Applikationer, bekræfter du, at du accepterer at skulle overholde disse Vilkår og Politikker, uanset om du vælger at lade dig registrere hos os eller ej. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår og Politikker, må du ikke benytte vores Hjemmeside eller vores Applikationer.

1. Velkommen til vores hjemmeside www.treatwell.dk (“Hjemmesiden”) og til mobilapplikationen Treatwell Kunde samt til mobilapplikationen Treatwell Connect (salonkalender og håndteringsværktøj) (“Applikationerne“). Hjemmesiden og vores Applikationer leveres af Hotspring Ventures Limited (også benævnt Treatwell), som er et selskab registreret i England med selskabsnummer 06457679 og med registreret adresse på Fairfax House, 15 Fulwood Place, London, WC1V 6HU, og med momsnummer 928047219 (“Treatwell”, “os”, “vi” eller “vores”). “Du” eller “din” refererer til dig som bruger vores Hjemmeside eller vores Applikationer.
2. Hjemmesiden og vores Applikationer har to hovedfunktioner, som leveres samlet eller enkeltvist efter Treatwells skøn:

2.1. Aggregering af information og levering af en centraliseret bookingplatform for udvalgte leverandører af tredjeparts produkter og ydelser, som ønsker at sælge deres produkter og ydelser gennem vores Hjemmeside og vores Applikationer (“Samarbejdspartnere”); og
2.2. Levering af generel information om sundhed og trivsel.

3. Vi har udarbejdet vilkår der gælder, når du tilgår vores Hjemmeside og vores Applikationer samt gør brug af produkter og ydelser, vi tilbyder gennem Hjemmesiden og Applikationerne. Dette omfatter vilkår og politikker, som regulerer:

3.1. din ret til at benytte og linke til vores Hjemmeside og vores Applikationer (“Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer“); www.treatwell.dk/business-info/bookingvilkar-og-betingelser/
3.2. hvordan vi bruger og beskytter oplysninger om dig (vores “Persondata- og Cookiepolitik“); www.treatwell.dk/business-info/persondata-og-cookie-politik/
3.3. vores bookingvilkår vedrørende tredjepartsprodukter og -ydelser, som vi tilbyder gennem vores Hjemmeside og vores mobilapplikation til kunder (vores “Bookingvilkår og betingelser“); og
3.4. dine forpligtelser, når du uploader kommentarer eller andre bidrag og indhold på vores Hjemmeside eller i vores Applikationer (vores “Politik for Brugergenereret Indhold“),

(samlet eller individuelt benævnt “Vilkår og Politikker“).

4. Bemærk venligst, at disse Vilkår og Politikker ikke regulerer forholdet mellem Treatwell og Treatwells Samarbejdspartnere. Hvis du er en eksisterende Samarbejdspartner, bedes du læse “Handelsvilkår for Treatwell Samarbejdspartnere“, som du modtog ved registreringen. Hvis du endnu ikke er Samarbejdspartner, men ønsker at ansøge Treatwell om at blive det, kan du læse mere herom på www.treatwell.dk/business-info/velkommen/.
5. Hvis du deltager i konkurrencer eller andre kampagner på Hjemmesiden eller i vores Applikationer, kan der gælde særskilte vilkår udover vores Vilkår og Politikker. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sådanne yderligere vilkår og vores Vilkår og Politikker, vil de yderligere vilkår have forrang.
6. Vi kan til enhver tid ændre vores Vilkår og Politikker, og den opdaterede version af vores Vilkår og Politikker vil være tilgængelig på Hjemmesiden og i vores Applikationer. Du bør jævnligt læse disse Vilkår og Politikker for at sikre dig, at du accepterer eventuelle ændringer. Du anses for at have accepteret eventuelle ændringer til vores Vilkår og Politikker, efter du er blevet informeret om ændringerne på vores Hjemmeside eller vores Applikationer, og/eller hvis du fortsætter med at tilgå eller benytte Hjemmesiden eller vores Applikationer, efter at den opdaterede version af vores Vilkår og Politikker er gjort tilgængelig for dig.

BRUGERVILKÅR FOR HJEMMESIDE OG APPLIKATIONER

Læs venligst disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer grundigt igennem, før du bruger vores Hjemmeside eller vores Applikationer, idet de gælder for din brug af vores Hjemmeside og vores Applikationer. Vi anbefaler, at du printer og gemmer en kopi af Brugervilkårene.

Disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer henviser til følgende vilkår, som også er gældende for din brug af vores Hjemmeside og Applikationer:

Vores Persondata- og Cookiepolitik; og
• Vores Brugergenereret Indholdspolitik.

Ved at bruge vores Hjemmeside eller vores Applikationer, bekræfter du, at du accepterer disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer, samt at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke er enig i nærværende Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer, må du ikke benytte vores Hjemmeside eller vores Applikationer.

Bemærk venligst: disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer regulerer kun din brug af vores Hjemmeside og vores applikationer, men IKKE tredjeparts varer og ydelser, som kan bookes på vores Hjemmeside eller i vores mobile Kundeapplikation. Se venligst vores Bookingvilkår for at læse de vilkår, som gælder, når du foretager en booking eller køber vouchers på vores Hjemmeside eller gennem vores mobile Kundeapplikation.

I disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer vil udtrykket “Vilkår og Politikker” henvise til enhver af eller alle disse politikker: vores Persondata- og Cookiepolitik, vores Brugergenereret Indholdspolitik, disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer samt vores Booking Vilkår og Betingelser.

1. Brug af Hjemmeside og vores Applikationer

1.1. Disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer angiver, hvordan du kan bruge vores Hjemmeside og vores Applikationer. Når du tilgår Hjemmesiden eller vores Applikationer, accepterer du disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer. Nærværende Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer gælder for enhver måde, hvorpå du tilgår Hjemmesiden eller vores Applikationer, inklusive men ikke begrænset til internettet, digital TV-service eller mobiltelefon.
1.2. Hvis du ikke accepterer disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer, skal du ikke bruge Hjemmesiden eller vores Applikationer. Du bør læse alle Brugervilkårene for Hjemmeside og Applikationer, før du bruger Hjemmesiden eller vores Applikationer.

2. Adgang til vores Hjemmeside og vores Applikationer

2.1. Adgang til vores Hjemmeside og vores Applikationer gives som midlertidig adgang. Vi forbeholder os retten uden varsel til at lukke eller ændre vores Hjemmeside eller vores Applikationer (samt de produkter og ydelser, der tilbydes her igennem). Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis Hjemmesiden, vores Applikationer eller dele heraf er utilgængeligt, uanset tidspunkt, årsag eller varighed.
2.2. Vi opdaterer løbende vores Hjemmeside og vores Applikationer og kan dermed ændre indholdet uden forudgående varsel. Vi forbeholder os retten til at lukke, forandre eller suspendere Hjemmesiden eller vores Applikationer (eller enhver del heraf) til enhver tid og uden forudgående varsel.
2.3. Den information, der indsættes på vores Hjemmeside eller vores Applikationer, er ikke påtænkt som rådgivning og bør derfor ikke tillægges denne betydning. Vi fraskriver os derfor ethvert ansvar, der skulle opstå i forbindelse med denne information, i den udstrækning dette tillades i henhold til gældende lovgivning.
2.4. Du er ansvarlig for at foretage det nødvendige for, at du kan tilgå og se denne Hjemmeside og vores Applikationer, og du bør sikre dig, at du har den seneste anti-virus software på alle dine enheder, hvorfra du tilgår vores Hjemmeside eller vores Applikationer.
2.5. Du er ansvarlig for at sikre, at alle, der tilgår vores Hjemmeside og vores Applikationer gennem din internetforbindelse, er bekendte med disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer.
2.6. Vi forbeholder os særligt retten til at lukke din adgang til vores Hjemmeside og/eller vores Applikation og/eller annullere enhver ordre, hvis du ikke består vores kreditundersøgelser eller vores undersøgelser for forebyggelse af svindel, eller hvis vi med rimelighed mistænker, at du eller en anden, der benytter din konto, har foretaget svindel eller hvidvask.

3. Password og kontosikkerhed

3.1. Du er ansvarlig for sikkerheden omkring dit password og login. For at beskytte mod uautoriseret adgang til din konto, anbefales du at gemme dit brugernavn(e) og password(s) på en sikker måde. Du skal sørge for, at dit password ikke er anvendt tidligere, at det er 8 karakterer, samt at dit password ideelt set ikke bruges på andre hjemmesider. Vi anbefaler, at du undlader at oplyse dit brugernavn(e) og password(s) til andre. Vi anbefaler ligeledes, at du logger ud af din konto efter hver endt session, især hvis du deler computer med andre, eller hvis du bruger din computer på et offentligt sted.
3.2. Hvis du mistænker, at der er sket uautoriseret adgang til din konto, skal du straks informere os via e-mail på partner@treatwell.dk. Vi vil undersøge enhver påstået uautoriseret kontoaktivitet. Uanset andre vilkår angående vores ret til at lukke eller blokere adgang til din konto, forbeholder vi os retten til at lukke din konto til enhver tid i tilfælde af mistanke om uautoriseret adgang til din konto.

4. Misbrug af vores Hjemmeside og vores Applikationer

4.1. Du må ikke misbruge vores Hjemmeside eller vores Applikationer ved

a) Forsætligt at introducere vira, trojanske heste, worms, logic bombs, time bombs, keystroke loggers, spyware, adware og andet materiale, programmer eller kode, som ugunstigt påvirker computersoftware eller -hardware (eller er designet til at gøre det): og/eller
b) At få eller forsøge at få uautoriseret adgang til serveren, hvorpå vores Hjemmeside eller vores Applikationer gemmes, eller til en server, computer eller database, som er tilsluttet vores Hjemmeside eller vores Applikationer; og/eller
c) Angreb på vores Hjemmeside eller vores Applikationer gennem et distribueret servicenægtelsesangreb (DDos).

4.2. En overtrædelse af dette punkt udgør en strafferetlig overtrædelse i henhold til straffeloven (Lov nr. 976 af 17. september 2019). Vi rapporterer enhver misligholdelse til den relevante myndighed, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at oplyse din identitet til dem. I tilfælde af en sådan misligholdelse, ophører din ret til at bruge vores Hjemmeside og vores Applikationer straks.

5. Brugere

5.1. Hvis du er 18 år eller derover kan du oprette en konto og blive registreret bruger af Hjemmesiden og vores Applikationer (“Bruger”).
5.2. Som Bruger har du adgang til yderligere produkter og ydelser og/eller funktioner, herunder muligheden for at oprette en konto, gemme kontaktoplysninger, indsætte brugergenereret indhold på Hjemmesiden eller i Applikationerne, og modtage information om eventuelle kampagner og særlige tilbud, som kun sendes til Brugere.
5.3. Personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din registrering som Bruger eller efter din registrering, gemmes og bruges i overensstemmelse med det samtykke, der indhentes fra dig og i henhold til vilkårene i vores Persondata- og Cookiepolitik.
5.4. Vi har endvidere ret til at deaktivere et bruger-ID eller password, som enten du har valgt, eller vi har genereret, hvis vi med rimelighed mener, at du ikke har overholdt vilkårene i vores Vilkår og Politikker. Hvis du bliver bekendt med eller mistænker, at andre end dig selv kender til dit brugernavn eller password, skal du straks informere os herom på partner@treatwell.dk.

6. Brugergenereret indhold

6.1. I de tilfælde hvor Hjemmesidens og Applikationernes funktioner tillader det, kan Brugere eller andre besøgende på Hjemmesiden eller vores Applikationer, som logger ind på en social medie-konto via en widget eller en brugerflade, som er tilgængelig på eller uden for Hjemmesiden, indsætte Brugergenereret Indhold på Hjemmesiden eller i vores Applikationer.
6.2. Brugergenereret Indhold vil være tilknyttet det brugernavn, du oplyser, eller dit brugernavn fra det sociale medie, som du logger ind med, men vi offentliggør ikke dine e-mailadresse på Hjemmesiden eller i vores Applikation.
6.3. Vi forbeholder os retten til at nægte at offentliggøre Brugergenereret Indhold (eller fjerne det uden forudgående varsel), hvis indholdet overtræder vores Brugergeneret Indholdspolitik. Vi er ikke ansvarlige for tab eller for erstatning, som måtte opstå i forbindelse med en sådan beslutning om at nægte at offentliggøre indhold (eller fjerne allerede opslået indhold).
6.4. Vi forbeholder os ligeledes retten til at lukke en Brugerkonto og/eller udelukke specifikke brugere fra at kunne opslå Brugergeneret Indhold på Hjemmesiden eller gennem vores Applikationer, hvis de gentagne gange og/eller groft overtræder vilkårene i Brugergenereret Indholdspolitikken.
6.5. Meninger, der udtrykkes igennem Brugergeneret Indhold, der opslås af Brugere eller offentligheden, tilhører den person, der opslår det Brugergenererede Indhold, og ikke Treatwell, og vi påtager os intet ansvar for indholdet i Brugergeneret Indhold.
6.6. Hvis du anser Brugergenereret Indhold på Hjemmesiden for på nogen måde at være krænkende, uanstændigt, injurierende, racistisk, skadende, ukorrekt, ulovligt eller vildledende, skal du venligst informere os herom via e-mail til partner@treatwell.dk med teksten “Stødende Indhold” i emnefeltet. Når vi har modtaget din klage, vil vi fjerne eller blokere adgangen til det Brugergenererede Indhold, som du klager over.

7. Immaterialret

7.1. Du kan tilgå, se og printe en kopi af denne Hjemmeside og Hjemmesidens informationer, billeder og andet indhold (med undtagelse af Brugergenereret Indhold), der vises på Hjemmesiden og i vores Applikationer (“Materiale”) i overensstemmelse med disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikation.
7.2. Du kan kun se, printe, bruge, citere fra Hjemmesiden og Materialet til din eget personlige, ikke-kommercielle brug og betinget af, at du giver Treatwell passende anerkendelse.
7.3. Intet af ovenstående skader eller begrænser en forfatters ideelle rettigheder i forbindelse med Materialet.
7.4. Vi forbeholder udtrykkeligt alle immaterielle rettigheder i og til Hjemmesiden, vores Applikationer og Materialet, og din brug af Hjemmesiden, vores Applikationer og Materialet skal ske i henhold til følgende begrænsninger. Du må ikke:

a) Fjerne beskeder vedrørende ophavsret eller ejerskab i Materialet; og/eller
b) Bruge Materialet fra Hjemmesiden eller vores Applikationer på en måde, der måtte krænke tredjeparters eller vores ophavsret, immaterialret eller ejendomsret; og/eller
c) Bruge, eller forårsage at andre bruger automatiserede systemer eller software til at udtrække indhold eller data fra Hjemmesiden eller vores Applikationer (“Screen Scraping”), med undtagelse af situationer, hvor du eller en specifik tredjepart har indgået en skriftlig licensaftale direkte med os, som udtrykkeligt tillader dette; og/eller
d) Genskabe, ændre, vise, udføre, offentliggøre, distribuere, udbrede, sende, frame (eller bruge en anden browser eller grænsemiljø), offentliggøre eller sende til tredjeparter eller udnytte denne Hjemmeside, vores Applikationer og/eller Materialet til kommercielt formål, uden vores forudgående skriftlige samtykke i form af en licensaftale.

8. Varemærker

8.1. Vi forbeholder os udtrykkeligt alle rettigheder i og til www.treatwell.dk domænet og relaterede domæner og underdomæner, navnet “Treatwell”, vores logo, servicemærker, handelsnavne og/eller varemærker. Andre varemærker, produkter og selskabsnavne, der er nævnt på Hjemmesiden eller i vores Applikationer kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere eller licensgivere, og rettighederne i disse mærker forbeholdes deres respektive ejere eller licensgivere.

9. Links til vores Hjemmeside

9.1. Du må linke til alle sider på Hjemmesiden til ikke-kommercielle formål, forudsat at du gør dette på en rimelig og lovlig måde, og som ikke skader vores omdømme, eller som du ikke drager urimelige fordele af. For at undgå enhver tvivl må den side, du linker fra, ikke indeholder pornografisk eller ulovligt materiale eller materiale, som er anstødeligt, chikanerende eller på anden måde stødende.
9.2. Du må ikke linke til vores Hjemmeside på en måde, der antyder, at der er en tilknytning, godkendelse eller støtte fra vores side, hvor dette ikke er tilfældet. Du må ikke ved hjælp af framing eller på anden måde fjerne eller skjule reklamer, ophavsretsmeddelelser eller anden information, der offentliggøres på Hjemmesiden.
9.3. Vores Hjemmeside må ikke udsættes for “framing” eller anden browser eller grænsemiljø på en anden Hjemmeside.
9.4. Hvis du gerne vil linke til vores Hjemmeside til kommercielle formål eller til formål, som ikke er beskrevet ovenfor, eller hvis du ønsker at blive Samarbejdspartner, bedes du kontakte partner@treatwell.dk.
9.5. Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde tilladelsen til at linke til enhver tid og uden varsel.

10. Privatliv, din personoplysninger og cookies

10.1. Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Du kan læse mere i vores Persondata- og Cookie-politik om, hvordan vi behandler de personoplysninger, du giver os, og hvordan vi anvender cookies.

11. Tredjeparts indhold og tredjepart hjemmesider

11.1. Vores Hjemmeside og vores Applikationer kan indeholde reklamer, som indsættes af tredjeparter. Disse tredjeparter er alene ansvarlige for indholdet af disse reklamer og for at sikre, at reklamerne overholder gældende lovgivning. Vi påtager ikke noget ansvar for indholdet af tredjepartsreklamer.
11.2. Vores Hjemmeside, vores Applikationer og/eller Materiale kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider (herunder vores Samarbejdspartneres hjemmesider). Hvis du beslutter at besøge tredjeparts hjemmesider, er det for egen risiko. Vi påtager os intet ansvar, hverken direkte eller indirekte, for indholdet, rigtigheden heraf eller de meninger, der udtrykkes på disse hjemmesider, eller for standarden af de varer eller ydelser, der er tilgængelige på eller gennem disse hjemmesider. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, indebærer et link til en hjemmeside ikke, at vi, vores Hjemmeside eller vores Applikationer er tilknyttet disse hjemmesider.
11.3. Vores Kommunikation med dig kan indeholde informationer, som stammer fra tredjeparts hjemmesider. Materiale fra tredjeparts hjemmesider vil være markeret som værende materiale fra tredjeparts hjemmesider, og et link til kilde-hjemmesiden kan også være indsat. Vi påtager os intet ansvar for materiale, der leveres af eller er indsat på en tredjeparts hjemmeside, som vi linker til i vores kommunikation til dig. Dette gælder ligeledes denne tredjeparts brug af personoplysninger.
11.4. Når vi indsætter et link i vores kommunikation med dig, er det ikke ensbetydende med, at vi godkender den linkede hjemmeside. Hvis du beslutter at tilgå en tredjeparts hjemmeside, som vi linker til, er det på egen risiko.
11.5. Husk venligst, at når du følger et link fra vores Hjemmeside eller vores Applikationer til en anden hjemmeside, gælder vores Vilkår og Politikker (herunder vores Persondata- og Cookiepolitik) ikke længere. Dine søgninger og din interaktion på en anden hjemmeside, herunder hjemmesider, som er tilknyttet vores Hjemmeside, reguleres af denne hjemmesides vilkår og politikker. Du bør læse disse vilkår og betingelser, før du fortsætter på siden.

12. Vores ansvar

12.1. I den videste udstrækning dette tillades I henhold til lovgivningen, fraskriver vi os alle garantier, vilkår og betingelser, som ellers gælder implicit i henhold til lovgivningen vedrørende vores Hjemmeside og vores Applikationer. Særligt garanterer vi ikke, at Hjemmesiden eller vores Applikationer vil køre fejlfrit, er uden virus og andre skadelige dele, eller at mangler vil blive rettet. Du bør tage dine egne forholdsregler i denne forbindelse. Vi kan i intet tilfælde holdes ansvarlige for tab eller skade forårsaget af servicenægtelsesangreb, virus eller anden teknologisk, skadeligt materiale, som kan inficere dit computerudstyr, dine programmer, data eller andet materiale, som ejes af dig, som resultat af din brug af vores Hjemmeside eller vores Applikationer.
12.2. Vi påtager os intet ansvar for manglende opretholdelse af Hjemmesiden eller vores Applikationer og/eller manglende levering af Materiale.
12.3. Bemærk, at vi kun udbyder vores Hjemmeside og vores Applikationer til husholdnings- og privat brug, og at du accepterer ikke at bruge Hjemmesiden eller vores Applikationer til kommercielt eller forretningsmæssige formål, medmindre vi har godkendt dig som Samarbejdspartner.
12.4. Vi påtager os intet ansvar for følgende typer af tab, uanset om tabet er påregneligt: tab af indtægt eller omsætning, tab af forretningsaktiviteter, avancetab, tab af forventet besparelse, datatab eller tab af administration af kontortimer.
12.5. Materialet kan indeholde unøjagtige oplysninger og typografiske fejl. Vi yder ingen garanti for Materialets rigtighed eller fuldstændighed.
12.6. Vi er ikke ansvarlige for tab, der opstår som resultat af dine handlinger eller undladelser på baggrund af Materialet, som er tilgængelig på denne Hjemmeside eller i vores Applikationer. Intet i disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer vil dog påvirke dine lovmæssige rettigheder, og intet i disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikation udelukker vores ansvar i tilfælde af dødsfald og personskade, der forårsages af uagtsomhed, urigtige oplysninger og/eller andet, som vi ikke kan udelukke eller begrænse i henhold til den danske lovgivning.

13. Ansvarsfraskrivelse

13.1. Formålet med oplysningerne i Behandlingskartoteket er almindelig information. Informationerne leveres af www.treatwell.dk og mens vi bestræber os på at holde oplysninger opdaterede og korrekte, giver vi ingen garantier af nogen form, udtrykte eller implicitte, vedrørende fuldstændigheden, rigtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden vedrørende oplysningerne, produkter, ydelser eller billeder, der findes på www.treatwell.dk. Din brug af oplysningerne, produkterne og/eller ydelserne skal ske på baggrund af din egen due diligence, og du bør konsultere en ekspert, der kan rådgive om netop dine behov og din situation. Den tillid, du tillægger disse oplysninger, er for din egen risiko.
13.2. Du må ikke tillægge oplysninger i Behandlingskartoteket betydning som et alternativ til medicinsk behandling hos en læge eller andre behandlere. I den udstrækning, du behøver lægeligt rådgivning, bør du konsultere egen læge eller andre professionelle behandlere.
13.3. Du kan gennem Hjemmesiden linke til andre hjemmesider, som er uden for www.treatwell.dk kontrol. Vi har ingen kontrol med karakteren, indholdet og tilgængeligheden af disse hjemmesider og er ikke ansvarlige for dem. At der inkluderes links er ikke ensbetydende med en anbefaling eller godkendelse af de holdninger, der udtrykkes på hjemmesiderne.
13.4. Vi er i intet tilfælde ansvarlige for direkte, indirekte, straffende, hændelig eller følgeskade eller andre skader, som opstår ved eller i forbindelse med brugen eller udførelsen af oplysninger, produkter, ydelser eller tillid til indholdet på www.treatwell.dk.

14. Lande

14.1. Denne Hjemmeside og vores Applikationer leveres udelukkende til brugere i Danmark. Mens adgang hertil kan være muligt i lande uden for Danmark, er hverken denne Hjemmeside eller vores Applikationer beregnet til brug for sådanne brugere, og disse brugere tilgår Hjemmesiden og Vores Applikationer for egen risiko.

15. Ændringer til Brugervilkårene for Hjemmeside og Applikation

15.1. Vi kan foretage ændringer til disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer. I dette tilfælde vil en opdateret version være tilgængelig på Hjemmesiden og i vores Applikationer. Vi anbefaler, at du jævnligt læser den seneste version af disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikation for at sikre, at du accepterer ændringerne. Du anses for at have accepteret ændringerne til Brugervilkårene for Hjemmeside og Applikationer, efter du er blevet informeret om ændringerne på vores Hjemmeside eller i vores Applikationer, og/eller hvis du fortsætter med at tilgå eller bruge Hjemmesiden eller vores Applikationer, hvis den opdaterede version af Brugervilkårene for Hjemmeside og Applikationer er gjort tilgængelig for dig.

16. Lovvalg

16.1. De danske domstole har enekompetence I forbindelse med ethvert krav, der måtte opstå ved eller i forbindelse med et besøg på denne Hjemmeside eller brugen af vores Applikationer. Den danske lovgivning regulerer disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer.

17. Kontakt

17.1. Hvis du har spørgsmål vedrørende materiale, som vises på vores Hjemmeside eller i vores Applikationer, eller hvis du har spørgsmål vedrørende din brug af denne Hjemmesiden, vores Applikationer eller disse Brugervilkår for Hjemmeside og Applikationer, er du velkommen til at sende os en e-mail på partner@treatwell.dk. Vores postadresse er Treatwell, Fairfax House, 15 Fulwood Place, London, WC1V 6HU.